Vil verne Stoltzen-rekord

Løpsledelsen for Stoltzeklieven opp vil beholde den gamle rekorden når traseen nå pusses opp.

Stoltzekleiven trenger reparasjoner
Foto: Kjetil Møklebust (Grønn etat, Bergen kommune)

– Den nye traseen vil være mye raskere opp til første mellomtid. Du tjener kanskje ti sekunder hvis du er rask og kan sparke bra i fra, sier løpsleder i Stoltzekleiven opp Owen Westergård.

Bedre og sikrere løype

Arbeidere er nå i full gang med å ruste opp den bratte traseen mot Sandviksfjellet. Dette gjøres både av sikkerhetshensyn og for å gi en bedre løype for løpere og turgåere.

– Den nederste delen får ny grus og ny steinlegging, den blir veldig bra. Mest har behovet vært for sikkerheten i det midterste partiet og helt øverst der steinene har ligget stygt.

Tvedts rekord under press

En bedre trasé vil også gjøre at Stoltzekleiven vil løpes fortere.

– Jon Tvedt sin rekord vil være under press. Torbjørn Ludvigsen løp ti sekunder bak i fjor, så han vil ta den i år hvis han er i form, sier Westergård.

Derfor har løpsledelsen bestemt seg for å frede Jon Tvedts rekord.

– Vi har gått til det skritt at vi freder Jon Tvedt sin rekord. Det gjør vi i respekt for Jon Tvedt som er legendarisk og er en Stoltzekonge. Men det er også fordi det vil være urettferdig å sammenligne hans tider med en helt ny og oppgradert trasé.

– Kan bli ny Stoltzekonge

Westergård tror vi har en ny Stoltzekonge i vente.

– Torbjørn Ludvigsen var ti sekunder bak ifjor, han er spesialtrent og er et stort talent. Jeg tror han vil respektere at rekorden til Tvedt blir fredet, han er en fin type. Han kan være den nye Stoltzekongen, sier løpssjefen.

Sherpaer i Stoltzekleiven

Sherpaer jobber nå i Stoltzekleiven for å få den nye løypen i stand.