Normal

Vil vaksinere 252 918 bergensere

Bergen vil vaksinere ALLE innbyggerne mot svineinfluensa.

Øystein Søbstad
Foto: Johannes Morland

BERGEN: Smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune har ett mål for høsten: At alle som bor i kommunen skal beskyttes mot svineinfluensa-pandemi.

- Vi har ikke noen hjemmel for å pålegge noen, men vi henstiller til alle å la seg vaksinere. Og hvorfor vi gjør det? Jo, fordi det er en måte å stoppe pandemiens utbredelse på, sier Søbstad til NRK Hordaland.

Kriseplan

Svineinfluensa-informasjon
Foto: Thomassen, Christian / SCANPIX

Etter anmodning fra sentralt hold, har Norges nest største by vedtatt kriseplanen for drift ved pandemisk influensa.

Det legges til grunn at pandemien vil kunne vare i 15 uker, med en forventet topp i uke seks. Dette innebærer at kommunene må kunne håndtere et personelt fravær på opptil 25 prosent i en periode på fem uker.

Et av tiltakene er å forberede massevaksinasjon.

Skal vaksinere 20 på en gang

I månedsskiftet september-oktober skal vaksinene være på plass. Da vil kommunen sette opp vaksineringsstasjoner i alle byens åtte bydeler. Målet er å få vaksinert alle de 252 918 innbyggerne på kortest mulig tid.

Stasjonene skal ha kapasitet til å vaksinere 20 personer samtidig.

Skilt svineinfluensa
Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

- Personalet på helsestasjonene vil i sin helhet bli involvert i dette. Fastlegekontorene likeså. Det er veldig mange grunner til at vi må ha det fort unna, sier Søbstad.

- Hvordan skal dere få folk til å komme?

- Det går an å bruke media, få dem til å si hvem som skal komme når og hvor, mener smittevernoverlegen.

- Trist om folk ikke vil ha den

Arbeidet med å få vaksinert alle vil ta rundt en måned. Søbstad sier det vil bli et svært ressurskrevende prosjekt.

- Det kostbare ligger i all arbeidskraften. Pluss all organiseringen og all transporten ved dette. I seg selv er jo vaksinene ganske kostbare. Det har vært nevnt summer som 650 millioner bare av innkjøp av vaksiner så langt. Derfor vil det jo være veldig sørgelig hvis folk ikke vil ha den, synes han.

Vil du la deg vaksinere? Si din mening om tilbudet!