Vil truleg vente med utkasting

Politiets utlendingseining vil ikkje kommentere pågripinga av den nigerianske kvinna måndag kveld. – I tilfelle der ein utlending har stemna staten ved UNE og har ei pågåande sak i retssvesenet, vil vi normalt vente til ein dom ligg føre før ein uttransport blir gjennomført, seier teamleiar Donna Galway hos PU.