Vil stille kommunen for retten etter årevis med skoleforfall

Kommunene må stilles for retten for å ha latt skolene forfalle. Skoleledere bør kunne få bøter og fengselsstraff, mener en jusprofessor.

Dårlig skole i Bergen

NEDSLITT: Møhlenpris er en av mange skoler i Bergen som er preget av slitasje etter manglende vedlikehold.

Foto: NRK

Landås skole i Bergen

VARSLET I 1991: Kommuneledelsen i Bergen ble varslet om helsefarlige forhold på Landås allerede i 1991.

Foto: NRK

Skoletopper som har hatt ansvaret for mange år med skoleforfall, bør kunne stilles til veggen. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sier det bør gå så langt som til retten for enkelte skoleansvarlige.

NRK Brennpunkt fortalte i dag at 200.000 norske skoleelever går på skoler med ulovlig inneklima .

Bergen kommune skoleversting

I sin store skolegjennomgang avslører Brennpunkt også at Arbeidstilsynet har funnet feil og mangler hos 85 prosent av skolene de besøkte. Mange av disse finner en i Bergen, der samtlige skoler har fått flere påpakninger av tilsynet.

En av dem er Landås skole. Her er bygget så helsefarlig at en ikke har lov å gå i kjelleren uten munnbind, mens lekkasjer og soppangrep har gjort skolen uutholdelig for elevene.

Kommuneledelsen i Bergen ble varslet om de helsefarlige forholdene på Landås allerede i 1991. Til tross for utallige varsler om ulovlige helseforhold har ingenting skjedd, før skolen i vinter ble stengt .

Mer enn 20 år etter de første varslene blir elevene busset til en reserveskole mens kommunen skal bygge ny Låndås-skole.

– Kommunen burde få kraftig straff

Minst 19 skoler i Norges nest største by har et inneklima som er farlig for elever og ansatte. Bruddene på folkehelseloven kvalifiserer til bøter eller fengselsstraff i inntil tre måneder.

– Kommunen burde få en kraftig straff for dette, sier Jan Fridthjof Bernt.

Jusprofessoren ved Universitetet i Bergen er en av landets fremst eksperter på offentlig forvaltning. Bernt er også mangeårig medlem i Arbeiderpartiet.

Jan F. Bernt

STRAFFEFORFØLGING: Jan Fridthjof Bernt vil ha rettssak mot skoleansvarlige for å få frem alvoret i skoleforfallet.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Dette blir neppe tatt alvorlig før vi har fått markert nettopp at den som ikke oppfyller den plikten, kan få straff, sier Bernt.

Vil ha straffesak

Derfor er det på tide å gå til sak i retten mot én eller flere skoletopper for å vise hvor alvorlig helsebruddene er, mener professoren. Han foreslår at skoleledere eller andre som har visst om hvor alvorlig lovbruddene er, må straffeforfølges.

– Jeg vil ønske meg en straffesak mot en person som åpenbart har visst om dette, men som ut fra misforstått lojalitet har unnlatt å varsle myndighetene om forholdene, sier Bernt.

Han peker på at man har en plikt til å si ifra dersom man kjenner til lovbrudd.

– Det er et spørsmål om en handlingsplikt. Man sitter og ser på at skolebarn blir utsatt for lovstridig og helsefarlig innemiljø. Man foretar seg ikke noe, og systemet er da slik at de svakeste rammes, sier Bernt.

– Skolebarns helse er ikke noe vi skal ta lett på

«Alle» har styrt Bergen

I Bergen har nesten samtlige partier hatt makten, og dermed også ansvaret for skolebygningene i byen, de siste 20 årene.

I dag er det Høyre, KrF og Frp som styrer byrådet og har flertallet i bystyret. Ingen fra ledelsen i Bergen kommune ønsker i dag å intervjues om denne saken.