NRK Meny
Normal

Vil stoppe nytt opptakssystem på videregående skoler

Politikerne ville la både adresse og karakterer avgjøre hvor elever får skoleplass. En dårlig ide, mener både fylkesrådmannen og Elevorganisasjonen.

Illustrasjonsbilde av elever på videregående skole

Elevorganisasjonen og byråkratene mener dagens opptakssystem er motiverende for elevene, politikerne mener det er urettferdig.

Foto: Hordaland fylkeskommune (illustrasjon)

Elevorganisasjonen og byråkratene mener dagens opptakssystem er motiverende for elevene, politikerne mener det er urettferdig.

– Vi ser en tendens til at de aller flinkeste elevene får mulighet til å velge akkurat de skolene de ønsker seg, mens de som sliter litt mer på skolen må ta til takke med det de får, sier Emil Gadolin (Ap), leder i opplæringsutvalget i Hordaland.

Siden 2003 har skoleplassene tildelt ut fra en karakterbasert inntaksmodell, der resultatene fra ungdomsskolen avgjør hvor man kommer inn.

Gadolin vil sammen med KrF og Senterpartiet, justere og forbedre modellen, slik at hvor eleven bor også har noe å si for tildeling av plass.

Høsten 2015 ba de fylkesrådmannen se nærmere på dette.

Flere grunner til endring

I forslaget til endring mener politikerne at fylkeskommunen kan velge en modell som tar utgangspunkt i både geografi og karakterer.

Elevene kan for eksempel søke på skolen i sin region eller den nærmeste skolen. Dermed blir ikke prestasjoner det viktigste kriterium. Men ved for mange søkere i forhold til plasser, vil karakterene bestemme.

En av grunnene til ønsket endring er at sosiale forskjeller lettere kan utjevnes når prestasjoner alene ikke legges til grunn.

Dessuten mener de at dersom flere får gå på ønsket skole og utdanningsprogram, kan dette ha innvirkning på frafall og motivasjon for elevene.

– I tillegg til at svake elever kommer dårligst ut, får noen kanskje ufrivillig lang reisevei fordi de ikke kommer inn på skole i nærområdet sitt slik det er nå, sier Gadolin.

Elevene ønsker ikke ny modell

Fylkesrådmannen har vurdert saken, og mener det ikke er en god ide å endre systemet.

«Fylkesmannen mener det samlet sett ikke er sterke argument for å endre nåværende inntaksordning[ ...]», heter det i uttalelsen fra opplæringsavdelingen.

Svein Leidulf Heggheim, utdanningsdirektør i Hordaland, viser til at elevorganisasjonen selv argumenterer med at det skal være en frihet til å velge den skolen du har mest lyst å gå på.

– Det ligger en motivasjon til å oppnå høy poengsum for å komme inn der du helst vil. Geografibasert inntaksmodell er ikke så god, sier Heggheim.

– Elevene har vært veldig klare på at de ikke ønsker å endre. De ønsker at det er innsatsen som skal avgjøre hvilken skole de kommer inn på, og ikke adressen, sier Agate Våge, leder ved elevorganisasjonen i Hordaland.

Saken skal opp i fylkestinget 13. og 14. desember.

Siste video

Programleiar: Tale Hauso
Panini-bølgen sprer seg over landet under VM.
Kvinner i klart undertall gatelangs i Bergen. Nå blir det endring.