Vil splitte godsterminalen

Etter det NRK kjenner til, går Jernbaneverket for en delt løsning for fremtidens godsterminal i Bergen. De vil ikke samlokalisere terminal og havn for gods i fremtiden, og leverer to forslag til hvert alternativ:
GODSTERMINAL: Likestilt innstilling mellom Unneland eller Rådalen.
GODSHAVN: Flesland som hovedalternativ, CCB på Ågotnes som andre alternativ.