VIL SKAPE SAMARBEID:

Dersom han får jobben som byrådsleder, vil Martin Smith-Sivertsen raskest mulig starte arbeidet med å fri til de borgerlige partiene.

Dersom han får jobben som byrådsleder, vil Martin Smith-Sivertsen raskest mulig starte arbeidet med å fri til de borgerlige partiene.