Regjeringen vil se på kreft blant brannmenn

Både regjeringen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil ha kartlagt hvor mange brannmenn som har fått kreft.

Mange timer

KREFTFARLIG? Kan kjemikaliene og stoffene brannmenn utsettes for gi dem kreft? Norske brannmenn får nå støtte fra offisielt hold for å finne ut av det.

Foto: Audun Humberset

Det skjer etter NRK sine avsløringer om at en rekke brannmenn kjemper for å bli trodd. Et 30-talls norske brannfolk hevder de har fått kreft gjennom jobben med å slukke branner.

– Største alvor

Statssekretær Norvald Moe i Arbeidsdepartementet sier de ser alvorlig på det som har kommet frem.

– Over 30 brannmenn er et høyt tall, så det er klart det er grunn for å ta dette på det største alvor, sier Mo til NRK.no.

norvald moe

GRANSKER: Norvald Moe, statssekretær i Arbeidsdepartementet, vil koble på flere offentlige etater for å finne ut om det er sammenheng mellom brannmannsyrket og kreft.

Foto: Anita Oberoy / NRK

Det er gruppen «Brannmenn mot kreft» som på egen hånd har tatt initiativ til å få kartlagt hvor mange norske brannmenn som har fått kreft. De har blitt kontaktet av en rekke kreftrammede, flere av dem har dødd av sykdommen.

Gruppen har reist til flere land rundt om i verden og hentet informasjon om at tallet på kreftrammede brannmenn er høyt. Blant annet har flere hundre brannmenn i Danmark fått påvist kreft.

Vil se på sammenheng

Nå får de altså støtte fra øverste politiske hold i Norge for å få gjort samme kartlegging her hjemme. Mo sier Arbeidsdepartementet vil undersøke om det finnes sammenheng mellom kreft og brannmannsyrket.

– Med bakgrunn i de oppslagene som har vært i NRK, så vil Arbeidsdepartementet sjekke ut med våre faginstanser om det er grunnlag for å utrede dette, sier Mo.

Flere offentlige instanser skal kobles inn. Både Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt skal se nærmere på problematikken.

NRK har blant annet fortalt om Frode Tufte, som mener han fikk kreft etter et langt liv som brannmann.

LES SAKEN: – Vi lå og krøp i hus og piper full i svovel, olje og benzen

Alarmen går hos DSB

Også i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ringer alarmklokkene nå.

– Som Nasjonal brannmyndighet uroer disse tallene oss. Vi tar dette på alvor og vil før sommeren ta et initiativ overfor Arbeidstilsynet for å se på hva vi som brannmyndighet kan bidra med for at dette belyses, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DBS.

Kreftregisteret bekreftet i går til NRK at brannmenn utsettes for kreftfarlige stoffer.