Vil samle kommunens eiendommer i ett selskap

Rådhuskvartalet, sykehjem, skoler og barnehager bør eies av ett selskap, mener Høyres Dag Skansen.

Dag Skansen

NY LØSNING: Dag Skansen (H) mener vedlikeholdet ville vært enklere å håndtere hvis et eiendomsselskap fikk ansvar for Bergens bygninger.

Foto: Christian Lura / NRK

– Her er det sperret av for at vi ikke skal få småstein i hodet, sier Dag Skansen (H).

Bystyrerepresentanten ser opp. Fasaden til det ruvende rådhuset i Bergen er full av sprekker. Armeringsjern stikker frem flere steder.

– Dette er forvaltningssynder, fastslår Skansen.

Armeringsjern Bergen rådhus

SMULDRER OPP: På rådhusveggen stikker armeringsjernet frem. Dag Skansen (H) mener vedlikeholdet ville vært enklere å håndtere hvis et eiendomsselskap fikk ansvar for Bergens bygninger.

Foto: Christian Lura / NRK

Store verdier

Manglende vedlikehold og dårlig utnyttelse av kontorarealer er to av flere eksempler på det Skansen mener er dårlig drift av Bergen kommunes eiendommer.

Og det er snakk om store verdier:

– Realverdien på det vi eier er rundt 50 milliarder kroner, anslår Skansen.

Sykehjem, skoler, barnehager, brannstasjon, rådhuset og andre administrasjonsbygg, samt alle tomtene som kommunen eier, bør overtas av folk som er gode på eiendomsforvaltning, mener Skansen.

Organiseringen vi har, er gått ut på dato.

Dag Skansen (H)

Han har levert et forslag til bystyret om å opprette et kommunalt eiendomsselskap etter modell av statlige Entra og Statsbygg. Skansen regner med støtte på borgerlig side, og han håper flere vil vurdere ideen.

– Veldig mange ser det er et behov for en omorganisering av måten vi forvalter eiendommene våre på. I dag er dette styrt av mer enn ti ulike etater som er involvert før bystyret skal ta beslutningene. Og for bystyrets medlemmer er det vanskelig å være «hands on» i dette markedet. Organiseringen vi har, er gått ut på dato, mener Skansen.

Byråd: – Vi kan bli bedre

– Historien viser at vi ikke har vært kompetente nok, erkjenner Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for finans og eiendom i Bergen.

Han setter pris på initiativet fra Skansen og vil ikke avvise det. I alle fall ikke ennå.

Dag Inge Ulstein

VURDERER: Eiendomsbyråd Dag Inge Ulstein avviser ikke forslaget. Nå skal hans fagfolk vurdere om Skansens forslag er riktig for byen.

Foto: Christian Lura / NRK

– Det er overraskende at det kommer fra en Høyre-mann, så raskt rett etter grepene Høyre gjorde med å samle alle de tre etatene som har med eiendom å gjøre under én kommunaldirektør. Vi har begynt å se effekten av det, og vi jobber med en bedre og mer effektiv bruk av arealene, sier Ulstein.

Historien viser at vi ikke har vært kompetente nok.

Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for eiendom

Nå skal fagfolkene i Ulsteins avdeling gå gjennom forslaget fra Skansen før byrådet legger frem en innstilling til bystyret.

– Vi kan alltid bli bedre. Jeg ser frem til en god faglig og politisk diskusjon om eiendomsforvaltningen i kommunen, sier Ulstein.

Skansen håper at saken ikke blir avfeid som et Høyre-forsøk på å delprivatisere kommunens eiendommer. Han understreker at selskapet skal være eid av Bergen kommune.

– Jeg blir skuffet om forslaget avvises. Det vil jeg se på som useriøst, sier Skansen.