Vil rydde opp i Nygårdsparken

Geir Gudmundsen har første dag som politimester i Hordaland.

Geir Gudmundsen

– Jeg vet hva politimester oppgaven stort sett går på, sier ny politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Gudmundsen kommer fra embetet som politimester i Rogaland politidistrikt. Han overtar etter Ragnar Auglend.

– Jeg har jobbet meste parten av tiden min i politiet i Hordaland. Nå har jeg pendlet i de siste fem og et halvt årene. Nå var det godt å komme hjem, sier han til NRK.no.

Mindre ansvar

Som politimester i Rogaland hadde han flere ansvarsområder.

– Den største forskjellen er at i Rogaland hadde jeg ansvaret som sjef for hovedredningssentralen i Sør-Norge, og ansvaret for alt som skjedde i petroleumsvirksomheten der. Ellers er det mye likt.

Vil skape trygghet

I tillegg til juridisk utdannelse, har Gudmundsen gått Politiskolens grunnkurs fra 1976–1978. Gudmundsen har erfaring fra Bergen, Hardanger, Hordaland politikammer og fra Hordaland politidistrikt. Han har ledererfaring fra høyeste nivå i politiet.

– Generelt for politiet er at vi skal drive kriminalitetsbekjempelse, også skal vi være god til å skape trygghet. Vi skal være aktiv på ras og redning med tanke på det som skjer i Hardanger. Ellers er det mer enn nok oppgaver å gripe fatt på, sier han.

Mye fokus på Nygårdsparken

Gudmundsen forteller at, etter han fikk stillingen som politimester, han har sett at det er veldig mye fokus på det som skjer i Nygårdsparken.

– Det har vært mye bra arbeid som har skjedd fra politiet sin side, også fra kommunen sin side. Jeg vil nok se litt nærmere på hvilken mulighet det er, og hvordan vi kan i lag eliminere noe av det som skjer i parken.

– Du har allerede tenkt litt på det?

– Ja, men jeg må tenke sammen med andre for å finne de gode løsningene. Vi vil aldri klare å løse problematikken i Nygårdsparken. Det er ingen enkel løsning. Men jeg tror vi kanskje skal få til noe, sier han.

Første dag på jobb

– Hva skal du gjøre i dag?

– Første dag på jobb skal jeg på møter, og jeg skal bli oppdatert på hva det er av spesielle saker som vi umiddelbart må gripe fatt i. Jeg skal også hilse på andre jeg jobber med, sier han.