Forfallet så ille at to nye skoler rives

To skoler jevnes med jorden og svømmebasseng forsvinner. Slik skal byrådet løse problemene ved 13 bergensskoler. Prislapp: 2,5 milliarder.

Damsgård skole

KAN FORSVINNE: Damsgård skole er i så dårlig forfatning at byrådet vil rive den.

Foto: Wikimedia commons (HMPinnsvinet)

For første gang siden 2003 legger byrådet i Bergen frem en samlet vedlikeholdsplan for sine bygg.

Samtidig foreslår byrådet å rive både Damsgård og ungdomsskoletrinnet ved Holen skole (tidligere Håstein skole).

Tidligere har byrådet lagt fram en handlingsplan for hvordan de skal de skal renovere de 13 skolene som er i dårligst forfatning. Nå ønsker byrådet i tillegg å få på plass en plan om vedlikeholdssituasjonen ved alle de kommunale byggene.

Mister svømmebasseng

For to av skolene betyr dette altså riving av dagens bygninger. Her er byrådets nye endringer for de verst stilte skolene:

  • Damsgård skole rives og erstattes med nybygg.
  • Ungdomsskoledelen på Holen skole rives og erstattes med nybygg.
  • De nye byggene på disse to skolene vil ikke ha svømmebasseng.
  • Høyblokken på Landås skole blir ikke revet på grunn av krav fra antikvariske myndigheter.
  • Totalprisen på de 13 skolene er 362,7 millioner høyere enn det som allerede er satt av.

Les kommunens oversikt og omtale av hver skole her.

Skoleskandale

Arbeidstilsynet har gitt kommunen og byrådet en rekke pålegg om å utbedre problemene ved flere skoler i Bergen.

Opprullingen av skoleskandalen i Bergen startet med de omfattende problemene på Landås skole, som til slutt endte med at skolen ble stengt.

Tidligere har kommunen laget egne tilstandsrapporter for skolene med de største problemene. I dagens plan viser de hva de vil gjøre med 13 første og verst stilte av disse.

Ti år siden forrige plan

På Minde skole i dag presenterte finansbyråd Liv Røssland (Frp) og skolebyråd Ragnhild Stolt-Nielsen de nye planene. Skolen er en av mange skoler der det pågår omfattende vedlikeholdsarbeid.

Det er ti år siden kommunen sist fikk en slik samlet vedlikeholdsplan for sine bygg.

Kommunen rår over totalt 1000 bygg med et areal på 1.026.000 kvadratmeter. Innen 2015 skal alle bygg ha en tilstandsvurdering.

– Når vi står i denne situasjonen sier det seg selv at det vil ta tid å få et godt nok nivå på vedlikeholdssituasjonen, vedgår Røssland.

Planen skal rulleres hvert år.

Prislapp på 2,5 milliarder

Med den nye oversikten har prislappen på de 13 verst stilte skolene steget til nye høyder. I dag kom det frem at det vil koste 2,5 milliarder kroner å fikse disse skolene.

– Damsgård skole blir bygget opp uten svømmebasseng. Ved å rive bygget unngår en blant annet problemene som i dag er med radon i grunnen, sier finansbyråden.

Liv Røssland og Ragnhild Stolt-Nielsen

Liv Røssland (til venstre) og Ragnhild Stolt-Nielsen presenterte planene for 13 bergensskoler i dag.

Foto: Sølve Rydland / NRK