Vil nekte byråkrater å eie aksjer

Ansatte i Oljedirektoratet ble satt til å kontrollere selskaper de selv eide aksjer i. Nå ber opposisjonen Regjeringen rydde opp.

Oljeplattform

KAN VÆRE ULOVLIG: Ti ansatte i Oljedirektoratet gikk imot anbefalingene. Nå kan de bli tvunget til å selge aksjene sine i Statoil og andre oljeselskaper.

Foto: Eeg, Jon / NTB scanpix

Marit Arnstad

HAR SIGNERT: Sps Marit Arnstad har signert uttalelsen sammen med Terje Aasland (Ap), Rigmor Andersen Eide (KrF), Ingunn Gjærstad (SV) og Rasmus Hansson (MDG).

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Det er uakseptabelt dersom det oppstår tvil om Oljedirektoratet opptrer nøytralt og uhildet i sin virksomhet rettet mot selskapene på norsk sokkel. Oljedirektoratet har flere arbeidsoppgaver som går direkte på oppfølging av selskapene på sokkelen, deriblant Statoil. Da sier det seg selv at ansatte i direktoratet ikke kan eie aksjer i de samme selskapene, heter det i uttalelsen fra Ap, KrF, Sp, SV og MDG, ifølge næringslivsnettstedet Sysla.

Etter at Sysla og Offshore.no avslørte at 26 ansatte i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet eier aksjer i oljeselskaper de er satt til å kontrollere, er det blitt satt i gang undersøkelser hos Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

LES OGSÅ: Ledelsen i Petrolumstilsynet må forklare seg om ansatte-aksjer

Ti ansatte kan ha brutt instruksene

Nå ber fem av opposisjonspartiene olje- og energiministeren nekte de ansatte i Oljedirektoratet å eie aksjer i Statoil og andre oljeselskaper.

– Vi forutsetter at statsråden i sin dialog med Oljedirektoratet påser at ansatte i direktoratet ikke i fortsettelsen kan eie aksjer i de selskapene de følger opp på sokkelen, heter det i uttalelsen.

Ledelsen i Petroleumstilsynet har anbefalt at deres egne ansatte ikke eier oljeaksjer, men ti ansatte trosset anbefalingen. Dette kan være brudd på Arbeids- og sosialdepartementets instrukser, ifølge Sysla.

LES OGSÅ: – Vanskelig å tjene penger på fornybar energi