Nekter barnehjemsbarn sak

Regjeringsadvokaten mener tidligere barnehjemsbarn ikke har rett til å gå til sak mot staten. Begrunnelsen er at sakene er foreldet.

Dette skjer selv om Stortinget har vedtatt at barnehjemsaker ikke kan foreldes.

Har tapt inntekter fra arbeidslivet

Ranveig Noren Risberg var i flere år på barnehjemmet "Morgensol" i Bergen. Hun har stevnet staten for tapte inntekter i 30 år.

- Vi ble utsatt for seksuelle overgrep, fysisk og psykisk trakassering, mangelfull omsorg og offentlig vannskjøtsel, mener hun.

Risberg har vært ufør siden hun var 24 år. Ungdomsårene tilbrakte hun på en psykiatrisk institusjon. Etter at hun ble 50 år har hun tatt videregående skole og universitetsutdannelse. Hun har imidlertid aldri kunnet utnytte utdannelsen i inntekstgivende arbeid.

Risberg har fått erstatning fra Bergen kommune for omsorgsvikten hun opplevde på barnehjemmet "Morgensol". Hun mener imidlertid at hun også bør ha krav på erstatning for manglende inntekter fra arbeidslivet.

Barnehjemsaker kan ikke foreldes

Stortinget vedtok i juni 2005 enstemmig at barnehjemsbarn fra femti- og sekstitallet skulle få 300.000 kroner i erstatning, men presiserte at de også skulle kunne  gå til andre søksmål om erstatning og at saker som angår barnehjemsbarn ikke skulle kunne foreldes.

Nå har Regjeringsadvokaten likevel avslått rettssak, frikjent staten og grunngitt avslaget med at saken er foreldet.

- Dette er helt bort i staur og vegg, sier stortingsrepresentant Karin Wolserh (FrP). Hun var med på innstillingen i familiekomiteen og vedtaket i Stortinget.

- Premissene som komiteen la til grunn var at man ikke skulle bruke  foreldelse som argumentasjon i disse sakene. Derfor blir dette helt håpløst og meningsløst. Foreldelsesargumentasjonen kommer rett og slett fordi man vet at man har en dårlig sak og håper å slippe unna. Man ser vel for seg at det kan komme et renn av lignende saker, sier Woldseth.