Vil lovfeste forbud mot å kaste ut barn

Barn kan ikke miste retten til barnehageplass selv om foreldrene ikke betaler. Men de kan likevel kastes ut av barnehagen de går i. – Regelverket er ubegripelig, mener Kjersti Toppe (Sp).

Kjersti Toppe

VIL HA FORBUD: Kjersti Toppe (Sp) mener barn ikke skal kunne brukes som middel for å få foreldrene til å betale barnehageregningen.

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

Tirsdag svarte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Toppes spørsmål om praksisen med utkastelse og utestengelse av barnehagebarn når foreldrene ikke betaler regningen.

En rekke norske kommuner har i flere år brukt ordningen som statsråden nå fastslår må forkastes.

Men samtidig som han peker på kommunens plikt til å tilby barnehageplass, viser Røe Isaksen til at enkeltbarnehager fortsatt har rett til å kaste ut barn av foreldre som ikke betaler.

LES MER: Røe Isaksen: Kommunene bryter barnehageloven

Toppe er ikke helt fornøyd med avklaringen.

– Vi har fremdeles et regelverk der barn kan miste barnehageplassen sin, samtidig som de etter loven har rett på ny plass. Det er jo egentlig et nokså ubegripelig regelverk, og en praksis som jeg synes ikke er til barnas beste, sier Hordalands-representanten på Stortinget.

– Rett og slett slik regelverket er

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

VIL RYDDE OPP: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Røe Isaksen sier han med svaret til Toppe vil rydde opp i praksisen kommunene har brukt.

– Det regelverket vi har i dag gir ikke anledning til å si at man kan miste plassen for all fremtid fordi man har ubetalte regninger. Nå rydder vi opp i det som åpenbart har vært en litt forskjellig praksis rundt om i kommunene, og sier hvordan regelverket er, sier kunnskapsministeren til NRK.

– Hvorfor er det problematisk at kommunene har krevd at foreldrene har gjort opp for seg før de har tilbudt barnet ny plass?

– Det er problematisk rett og slett fordi det er slik regelverket er, sier Røe Isaksen.

Vil ha forbud mot utkastelse

Toppe mener regelverket må endres. Ikke for at kommunene skal kunne kreve at foreldrene betaler før barnet får plass, men slik at barnehagene ikke lenger kan si opp barnet i det hele tatt.

Nå tillater jo kunnskapsministeren at barn kan miste plassen og få plass i en ny barnehage, og dermed bli kasteballer i systemet.

Kjersti Toppe (Sp)

– Kunnskapsministeren burde vært klarere på at praksisen med at barn mister barnehageplassen, ikke burde funnet sted. Regjeringen bør komme med et forslag til lovendring som gjør det forbudt å bruke ungene som et slags middel for å kreve inn gjeld fra foreldrene.

– Men må vi ikke forvente at foreldrene betaler for seg?

– Selvsagt skal vi forvente det. Men det finnes mange andre måter å få det til på, enn å la det gå utover barna. Nå tillater jo kunnskapsministeren at barn kan miste plassen og få plass i en ny barnehage, og dermed bli kasteballer i systemet, sier Toppe.

Hun varsler en ny runde om saken på Stortinget.

ALT OM SAKEN: Barn av dårlige betalere fratas SFO- og barnehageplass