NRK Meny

Vil kreve utdanning for å bli bonde

Krav til formell utdanning for å bli bonde er ett av forslagene landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) får av et utvalg som foreslår tiltak for bedre rekruttering til landbruket. Det skriver NTB. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge, Landbruksdirektoratet og regionale myndigheter har vært representert i utvalget som leverte sin rapport onsdag ettermiddag.