Vil ikkje ut av fengsel

Ein 29 år gamal mann, sikta for å ha truga og utnytta kvinner til prostitusjon, ønskjer ikkje å bli sleppt fri frå varetektsfengsling, skriv Bergensavisen. Politiet vil eigentleg sleppa fri mannen etter ti månadar bak murane. Tingretten legg vekt på ønsket til den sikta, og fengslar han i ytterlegare fire veker.