Vil ikkje fjerna kantstopp

Fylkestinget vil ikkje fjerna kantstoppa på Øvre Kråkenes i Bergen. Bebuarar meiner bussar som stoppar i vegbanen trugar trafikktryggleiken, og har samla så mange underskrifter at politikarane onsdag måtte ta opp saka. – På eit generelt nivå er det ikkje grunnlag for å seie at dette ikkje er trafikksikre løysingar, seier samferdsledirektør Håkon Rasmussen.

Buss ved kantstopp
Foto: Stine Mari Velsvik / NRK