Vil ikke utsette gondol-overføring

Kraftfondet vil ikke utsette overføringen av 20 millioner kroner til prosjektet Voss Gondol frem til en avtale med alle grunneierne under traseen er på plass. Den første utbetalingen på 500.000 kroner skal etter planen skje alt i år, skriver Hordaland. Saken skal behandles i politiske organer i Voss kommune i løpet av våren.

Gondolbane Voss
Foto: ROM Eiendom/Nordic Office of Architecture