NRK Meny
Normal

Vil ikke gi Statoil avgiftsfritak

– Statoil må forholde seg til det norske skatte- og avgiftssystemet, selv om det er annerledes enn i andre land, sier Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet.

Statoil Mongstad

GÅR MED DUNDRENDE UNDERSKUDD: Statoil Mongstad har gått fra overskudd på 10 milliarder til underskudd på 9,2 milliarder på bare få år.

Foto: Ketil Jordan / NRK

Statoil har i dag luftet tanken om å legge ned oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland, fordi anlegget har har drevet med tap etter finanskrisen. Høy oljepris, lav produktpris og særnorske skatter får skylden for at Statoil har tapt 9,2 milliarder kroner på Mongstad-anlegget siden 2009.

Ivar Vigdenes

LOVER INGEN HJELP: Politisk rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) i Olje- og energidepartementet.

Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

Skylder på skatter og avgifter

Selskapet har kuttet 200 årsverk på Mongstad og skrev høsten 2011 ned verdien på raffineriet. Statoil selv peker på el-sertifisering og dobbel CO2-avgift som noen av de store problemene, samt eiendomsskatten til Lindås kommune. Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes ber staten ta ansvar for å bidra til lønnsom drift på Mongstad.

– Vi ber ikke om spesialbehandling, men er opptatt av å få de samme konkurransevilkårene som ellers i Europa, sa pressetalsmann Morten Eek tidligere i dag.

Men noe hjelp fra statlig hold, kan Statoil ikke regne med.

Uaktuelt med avgiftsfritak

– Lønnsomheten i raffinerivirksomheten har gått ned etter finanskrisen. Det et er selvfølgelig beklagelig, men vi kan ikke gjøre noe enn å anerkjenne situasjonen slik den er. Statoil må forholde seg til de rammebetingelsene som til enhver tid gjelder, frem til de eventuelt blir endret, sier politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes (Sp), til NRK.no.

Han sier det er uaktuelt å gi Statoil fritak fra særnorske skatter og avgifter for at selskapet skal ha bedre forutsetninger for å konkurrere med utenlandske aktører i markedet.

– Det norske skatte- og avgiftssystemet er forskjellig fra andre lands systemer. Slik har det alltid vært, og slik vil det være i fremtiden. Det må Statoil forholde seg til og produsere lønnsomt innefor de rammene, sier Vigdenes.

– Konstruktiv dialog

Overfor departementet har Statoil presisert at målet er å snu trenden til igjen å drive lønnsomt på Mongstad, og Vigdenes vil derfor ikke spekulere i konsekvensene verken regionalt eller nasjonalt dersom Statoil skulle komme til å vedta nedleggelse.

– Vi har en god og konstruktiv dialog med Statoil, sier Vigdenes.