Vil ha sjokkøkning i bompengene i Bergen

450 kroner for å kjøre bil til og fra jobb på dager med dårlig luft. Det kan bli en realitet allerede neste vinter. – Vi er ikke ute etter å bli populære, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Anna Elisa Tryti

KRAFTIG LUT: Anna Elisa Tryti (Ap) fronter det mest drastiske tiltaket noensinne for å få redusert biltrafikken i Bergen sentrum.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Politikerne i Bergen ser på nye virkemidler for å få bukt med byens etter hvert velkjente problem med helsefarlig luft på kalde vinterdager. I forrige uke ble det innført datokjøring i Vestlandets hovedstad.

1. februar blir det også innført tidsdifferansierte bompenger (køprising), hvor satsene heves til 45 kroner i rushtiden.

– Må ha femdobling for å få effekt

Nå gjør byrådet klart for å lansere det mest drastiske forslaget hittil: Bergens Tidende skriver i dag at bompengesatsene kan bli hevet til minst 225 kroner på dager med dårlig luftkvalitet.

Dermed vil det koste 450 kroner daglig for bilister som må gjennom bompengeringen både til og fra jobb.

– Fagfolk mener minst en femdobling av satsene må til for å få effekt, og det er det jeg vil tilrå. Da vil det lønne seg for folk å la bilen stå og heller reise kollektivt. Det er målet med dette, sier byutvliklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) til NRK.

Giftlokket i Bergen er synlig fra oven

«GIFTLOKK»: Luftkvaliteten i Bergen forverres kraftig på kalde vinterdager.

Forventer sure bergensere

Tryti sier hun er forberedt på kraftige reaksjoner.

– Det er klart at vi vil få noen sure bergensere, men vi vil også få takknemlige bergensere. Uansett er vi ikke ute etter å bli populære. Vi er opptatt av å gjøre det som må til for å bedre luftkvaliteten, sier byråden.

Et slikt tiltak krever vedtak både i bystyret og i fylkestinget. Til syvende og sist vil det bli Samferdselsdepartementet som fastsetter takstene i en forskrift. Innspillet fra politikerne i Bergen er dermed kun rådgivende.

Tiltaket vil først kunne tas i bruk neste vinter, dersom det blir vedtatt i alle instanser.

– Bygg heller ringvei øst

Tor Woldseth

NESTEN STUM: Frps Tor Woldseth kaller forslaget «tøvete».

Foto: Anders Ekanger / NRK

Leder i Kongelig Norsk Automobilforbund, Eirik Kristensen, sier til Bergens Tidende at forslaget fra Tryti er helt urimelig og mener politikerne i Bergen heller bør gå i gang med å bygge en ringvei øst fra Fana til Åsane utenom sentrum.

– En bompengetakst på over 200 kroner vil ramme barnefamilier og andre som må kjøre, sier han til avisen.

Frp: – Vil ramme dem som har minst

Også gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe, Tor Woldseth, reagerer kraftig på utspillet fra den ferske byråden. Han kaller forslaget «tøvete».

– Dette er en nordkoreansk måte å opptre på. Tiltaket vil ramme de som har minst muligheter og som har minst å rutte med. Det er ren utpining, sier Woldseth til NRK.

– Jeg forventet en viss avgifts- og skatteøkning fra det nye byrådet. Men dette gjorde meg nesten stum, sier den tidligere ordføreren.