Vil ha nasjonalt senter for flom- og rassikring

Ordfører John Opdal måtte se flere av byens hus bli skylt på sjøen av den voldsomme oktoberflommen. Nå jobber han for å få samlet all nasjonal kompetanse på området i Odda.

Erna Solberg og John Opdal på befaring i Odda

HARDT RAMMET: Statsminister Erna Solberg på befaring i Odda etter oktoberflommen i går. Ordfører John Opdal (t.h.) viser statsministeren rundt i de ras- og flomrammede områdene ved elven Opo.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

I neste uke er det ett år siden Odda og flere andre steder på Vestlandet ble rammet av den voldsomme Oktoberflommen. I den lille byen innerst i Hardanger gikk elven Opo langt over sine bredder og sopte med seg flere bolighus. Ingen mennesker kom til skade, men store verdier gikk tapt.

Odda var sammen med Flåm, Aurland, Lærdal og Voss stedene som ble hardest rammet.

John Opdal

LEDER UTVALGET: John Opdal leder det tverrpolitiske utvalget som jobber for å få kompetansesenteret til Odda.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Har unik kompetanse

Kommunen har nå blant annet satt i gang arbeid en prosess for å få på plass både flomtrunnel og kraftverk i Opo-vassdraget. Det omfattende etterarbeidet og ikke minst forebyggende innsats gjør at kommunestyret i Odda nå har satt ned et tverrpolitisk utvalg som skal jobbe for etablering av et nasjonalt kompetansemiljø i industribyen.

Politikerne mener at alle etater og fagmiljøer som jobber med flom- og rasproblematikk bør samles under ett tak. Kommunen har hatt tett kontakt med alle etater og miljøer, og mener de er godt egnet til å samle trådene.

– Vi har bygget opp en unik kompetanse i Odda på kraft og flomsikring. Vi ønsker å utnytte det ved å opprette et senter som samler kompetansen og kan komme til nytte også for andre områder i landet som er utsatt for flom og ras, sier Høyres avtroppende ordfører, John Opdal, som leder utvalgets arbeid.

Opdal legger ikke skjul på at etableringen av et slikt kompetansesenter også vil gi bykommunen sårt tiltrengte arbeidsplasser.

– Behovet for et slikt kompetansesenter er der, og Odda er et naturlig sted å ha det, mener han.

  • LES ALT OM OKTOBERFLOMMEN I FJOR HER

NVE har takket ja til møte

En av etatene som ville fått en sentral plass i et slikt senter, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er nå invitert til samtaler med utvalget om planene.

Opo-elva i Odda

SKYLTE VEKK HUS: Elven Opo i Odda sentrum skylte vekk flere bolighus da flommen herjet på sitt verste i oktober i fjor.

Foto: 03030-tipser

– Vi har fått en forespøresel om å stille på et møte med blant andre Opdal. Det har vi sagt ja til, for vi ønsker å høre hvilke tanker de har rundt dette, sier regionsjef Brikt Sanda i NVE Vest til NRK.

Sandal stiller seg positiv presiserer dog at han er usikker på om behovet for et nasjonalt kompetansesenter er til stede.

– Jeg har stor forståelse for ønsket om statlige arbeidsplasser og nærheten til kompetansen. Det skjer mye i naturen der inne. Samtidig er dette en kompetanse det er behov for mange andre steder i landet også, sier regionsjefen.

– Det store spørsmålet er om man vil oppnå en gevinst ved å samle kompetansen på et nasjonalt nivå, fremfor å ha det desentralisert som i dag, sier Sandal.

Se bildene fra oktoberflommens herjinger: