NRK Meny
Normal

Skip som får landstraum kan spare samfunnet

Aukande cruisetrafikk skaper strid i turistnæringa, mykje grunna utslepp. Om skipa hadde fått straumforsyning frå land, kunne samfunnet spart store summar.


Aukande cruisetrafikk skaper strid i turistnæringa. Om skipa hadde fått straumforsyning frå land, kunne samfunnet spart årlege utgifter på opp mot 100 millionar i året. Det seier ein ekspert på maritim miljøteknologi.

Nils Aadland

OPPFORDRAR: Nils Aadland oppfordrar om å forsyne cruiseskip med straum frå land.

Foto: Kjartan Lægreid / NRK

I Flåm har ein del innbyggjarar fått nok av både masseturisme og forureining, og Nils Aadland meiner ei slik strid lett kunne blitt løyst.

– Ved å ta denne utfordringa med utslepp på alvor, så vil det vere med på å ta brodden av ein sånn strid, seier Nils Aadland som er spesialrådgjevar hjå Polytech.

Når Aadland ikkje ferierer, er jobben hans å utvikle ny teknologi for å gjere skipsfarten meir miljøvenleg, og han har ei klar oppfordring.

– Bygg landstraum med ein gong. Då har ein på ein måte gjort det som er det viktigaste for å redusere utsleppa, seier Aadland.

– Kan spare 100 mill.

Inge Tangerås

OMFATTANDE: Inge Tangerås som er hamnedirektør i Bergen seier det er omfattande å legge til rette for landstraum til skip.

Foto: Kjartan Lægreid / NRK

Ifølgje ein rapport frå Hordaland Maritime Miljøselskap er det rekna ut at samfunnet kunne spart store summar ved å investere i anlegg for landstraum.

– I Bergen vil dei samfunnsøkonomiske belastningane kunne vere på så mykje som opp til 100 millionar kroner i året, knytt berre til cruisetrafikk og offshoreskipa som legg inntil, seier Aadland.

I Noreg si største cruisehamn i Bergen er det venta ny rekord i år òg. Det med heile 324 anløp. Medan turistane går i land, lagar dieselmotorane straum. 3–4 store cruiseskip har same kraftbehov som ein heil liten bydel i Bergen.

Medan havnevesenet snart får landstraumanlegg for offshoreskip, finst det så langt ingen planar for dei langt meir forureinsande cruiseskipa.

– Det er nokså omfattande å ta det steget. Det er store invisteringar, og det er store krav til straumforsyning, seier Inge Tangerås som er havnedirektør i Bergen.

– Men, dette miljøprosjektet skal me gå nærare inn i, og me skal arbeide med det fram til neste vår, seier han.

– Ingen forrykande jobb

Noralv Distad

IKKJE TILRETTELAGT: Noralv Distad som er ordførar i Aurland seier det må vere tilstrekkeleg tilrettelagt for at ein skal kunne forsyne skip med straum frå land.

Foto: Ole André Rekkedal / NRK

Nils Aadland meiner det ikkje skulle vere for vanskeleg å forsyne cruiseskip i Flåm med straum.

– Etter kva eg veit så har dei mykje konsesjonskraft der inne, og det er ikkje så langt til kraftverka. Det burde ikkje vore nokon forrykande jobb å få det gjort, seier han.

Ordførar i Aurland, Noralv Distad, seier at dersom slike tiltak skal gjerast, så må det gjerast frå mange hamner samtidig.

– Årsaka til at det ikkje er kome på plass, er jo at det framleis ikkje er tilstrekkeleg regulert internasjonalt, og at skipa ikkje er teknisk tilrettelagde, seier Distad.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Onsdag 16. august begynte flyttingen av den store flytedokken fra Laksevåg til Ågotnes.