Vil ha eit stort kraftselskap

Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Sunnfjord Energi har lenge jobba med planar for å slå seg saman. Men BKK, som eig ein tredjedel av begge dei små kraftselskapa, seier at dei ikkje trur ein fusjon vil gje kundane gevinst. BKK ser heller igjen på å slå saman kraftselskapa i nye Vestland fylke til eit stort selskap, melder dei i dag i ei pressemelding.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon