NRK Meny
Normal

Slik skal Bergen bli en by for gående

Norges mest spredte storby skal ta sjumilssteg slik at folk kan gå i stedet for å velge bil eller buss.

Martin Smith-Sivertsen er ute og går

GÅ MANN: Byrådsleder vil gå innpå de andre storbyene i Bergen, og få bergenserne ut av bilene.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det å gå er miljøvennlig. Det er sunt for den enkelte, og man kan skape en by der ting er tilgjengelig til fots, sier Martin Smith-Sivertsen.

Slik forklarer byrådslederen fra Høyre hvorfor han nå vil gjøre bilbyen Bergen om til «gå-byen».

Bergen er i dag den mest spredtbygde storbyen i Norge. Byen skal frem til 2030 bli tettere og mer kompakt, slik at folk slipper å bruke transportmidler med hjul for å komme seg til skole og jobb.

Det er i hvert fall ambisjonene til byrådet i Bergen, når de legger frem strategien for byutviklingen i Bergen for de neste 15 årene.

Målene går frem av kommuneplanens samfunnsdel som bergenspolitikerne skal behandle for første gang siden 1996.

Vil utvide sentrum

Det blir i så fall en ganske annerledes Bergen by enn det vi har i dag.

Den ferske reisevaneundersøkelsen viser at innbyggerne i Oslo, Stavanger og Trondheim i snitt reiser rundt tre mil hver dag. En gjennomsnittlig bergenser reiser til sammenligning over fire mil daglig.

Den samme undersøkelsen viser at Bergen er Norges sykkeljumbo.

For å få endret det, må det tillates tettere bebyggelse i sentrum – og selve sentrumsbegrepet må utvides.

– Det jeg ønsker er at man skal se på sentrum som alt fra Sandviken til Minde. I det området må man tillate en ganske tett byutvikling. Da vil man kunne ta store deler av veksten i befolkningen i et område hvor man kan gå til jobben.

– Det må til et skifte, sier Smith-Sivertsen.

– Må sentrere rundt mennesket

Arbeiderpartiets Harald Schjelderup har vanskelig for å være uenig med byrådet. Byen må bli tettere og mer må ligge innenfor gangavstand, mener han.

– Alle innser nå at vi ikke bare kan bygge en by som sentrerer rundt bilens behov. Det må sentreres rundt menneskets behov. Komplette bydeler og et større sentrum vil kunne gjøre at vi i større grad kan bevege oss i sentrum. Det er fremtidens Bergen, sier han.

Byrådets sin samfunnsdel av kommuneplanen «Bergen 2030» er nå ute på høring, med høringsfrist 18. mai.