NRK Meny
Normal

Vil gjere straumen dyrare når me brukar mest

Nettselskapa vil gjere straumbruken mykje dyrare på tidene av døgnet då nordmenn brukar mest. – Ved å setje opp nettleiga, kan ein få folk til å flytte forbruket sitt, seier sjef for smartstraumsatsinga.

gammal/ny

BYTAST UT: Innan fire år skal dei gamle straummålarane (til venstre) bytast ut med nye automatiske straummålarar (som den til høgre). Målet er at folk skal kunne styre straumforbruket sitt betre enn i dag.

Foto: NRK/Kamstrup.dk

I går skreiv NRK om dei nye automatiske straummålarane som alle husstandar skal ha innan fire år. Ved å innføre denne såkalla «smarte straummålaren» håpar straumselskapa at folk skal spreie straumforbruket sitt ut over større deler av døgnet.

BAKGRUNN: – Folk flest har lite å spare på «smart straummålar»

Jan Erik Brattbakk

VIL HA KØPRISING: – Ved å setje opp prisen på nettleiga ekstra mykje i dei tidene på døgnet der det er viktig å få forbruket ned, kan det få folk til å flytte forbruket sitt, seier Hans Terje Ylvisaker.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Men slik straumprisane er i dag, har folk lite å spreie på å flytte straumforbruket frå dag til natt, meiner programsjef for smartstraumsatsinga til 25 norske nettselskap, Hans-Terje Ylvisaker.

Nettselskapa meiner difor at nettleiga må bli mykje dyrare på morgonen og rundt middagstider, når nordmenn brukar mest straum.

– Ved å setje opp straumprisen ekstra mykje i dei tidene på døgnet der det er viktig å få forbruket ned, kan det få folk til å flytte forbruket sitt, meiner Ylvisaker.

– «Køprising» kan gje prisauke på 20.000

I prinsippet blir det dyrare å lage middag klokka fire, eller å bruke straum klokka 8 om morgonen når alle står opp.

Ingrid Foss Ballo

Forskar Ingrid Foss Ballo ved Universitetet i Bergen har studert kva moglegheiter og utfordringar det gir når alle hus i Norge innan fire år skal få såkalla smart straummåling.

– I prinsippet vil det bli dyrare å lage middag klokka fire, eller å bruke straum klokka 8 om morgonen når alle står opp.

Verken politikarar eller kraftbransjen snakkar særleg høgt om å skru opp nettleiga i dei timane nordmenn brukar mest straum, seier Ballo. Ho har funne lite skriftleg arbeid på dette, men seier folk i bransjen snakkar om at det trengst svært mykje dyrare straum i dei mest belasta timane i døgnet.

– I nettselskapa snakkar ein om at for å få folk til å flytte straumbruken sin, bør ein å innføre prisar som gjer at folk kan spare 20.000–30.000 i året dersom dei brukar mindre straum i «rushtida».

I så fall kan det bli over 20.000 kroner dyrare straum i året for ein familie som brukar mykje straum på morgon og rundt middagstider.

LES OGSÅ: Datatilsynet er skeptisk til nye straummålarar

Ingrid Fosso Ballo

– BLIR DYRARE: Forskar Ingrid Foss Ballo ved Universitetet i Bergen har studert kva moglegheiter og utfordringar det gir når alle hus i Norge innan fire år skal få såkalla smart straummåling.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Merksam på problemstillinga

Eg trur også myndigheitene våre ser at dei må på bana og få på plass køprising på straum.

Hans-Terje Ylvisaker

Det er fordi det nett no er lite å spare på å flytte straumforbruket sitt til andre tider av døgnet, at straumbransjen altså ønskjer å auke nettleiga dei tidene der folk brukar mest elektrisitet. Det er nemleg dyrt å bygge straumnett som toler «rushtida».

– Eg trur også myndigheitene våre ser at dei må på bana og få på plass køprising.

Politisk rådgjevar i Olje og Energidepartementet, Elnar Remi Holmen (Frp), er merksam på problemstillinga.

– Eg er klar over at nokre nettselskap jobbar med utfordringane knytt til effekttoppar i nettet. Smarte straummålarar gjer det mogleg å måle effektuttaket hos forbrukarane og eventuelt innføre såkalla køprising. Dette er også ei problemstilling NVE nå ser nærare på

automatisk strømmåler

NY MÅLAR: Med ein slik skal folk kunne styre straumforbruket sitt betre, meiner nettselskapa.

Foto: Gard Brox Jenssen

LES OGSÅ: Midt-Norge får smarte strømmålere først

Siste video

Programleder er Mariann Reikerås
.....på kaien ventet familien.
Aksjon mot det politiet mener er asylsøkere som har oppgitt feil hjemland. Se sendingen med programleder Jan Børge Leirvik.