NRK Meny
Normal

Han vil gjere gater og torg til private rom

Kjøpesenteret vil gjera store opne rom private for å ha kontroll på ro og orden. – Utan offentlege rom døyr demokratiet, åtvarar byutviklar.

Knut Eliassen

PRIVAT OMRÅDE: Senterdirektør Knut Eliassen ved Lagunen storsenter ønskjer at byrommet rundt Lagunen skal bli vidareført som private.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Lagunetorget i Bergen: I dag er området eit stort kjøpesenter – i framtida skal det verta eit nytt byrom i Fana bydel.

Men kven er det som skal ha kontroll over nye allmenningar, gågater og torg?

Kjøpesentersjefen er ikkje i tvil; han vil sjølv ha kontroll over framtidas byrom.

– Det er heilt avgjerande at desse areala blir vidareført som private, seier senterdirektør Knut Eliassen ved Lagunen storsenter.

Marianne Skjulhaug, rektor BAS

SKEPTISK: Gater og torg må vere offentlege, meiner Marianne Skjulhaug, instituttleiar for arkitektur og designhøgskulen i Oslo

Foto: Johannes Morland / NRK

Det er det fleire som ikkje er einige i. Når områdeplanen som skal transformera senterområdet skal behandlast av bergenspolitikarane, foreslår byrådet at området skal ha status som «offentleg formål».

– Byen skal vera for alle

Endringane gjer at vektarar ikkje på same måte som i dag kan visa vekk dei som opptrer på ein uønskt måte. Eliassen fryktar for tryggleiken til dei handlande.

– Publikum ser våre uniformerte vektarar og opplever at vi tar tryggleik på alvorleg. Det må vi få lov til å vidareføre både innandørs og utandørs, meiner Eliassen.

Byutviklingsbyråd i Bergen, Henning Warloe (H) er ikkje einig.

Henning Warloe

MÅ VERE OFFENTLEG: Byutviklingsbyråd i Bergen, Henning Warloe (H) meiner det offentlege må ta kontroll over byrommet ved Lagunen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Om det skjer så blir det lett eit område der nokon ikkje får lov å opphalde seg. Men byen skal vere for alle, seier Warloe.

Han meiner det offentlege må ta kontroll over byrommet ved Lagunen.

– Vi ønskjer å unngå at private verksemder eller vektarar viser bort personar frå utandørsareal. Den type vurderingar er det politiet som skal gjere, seier Warloe.

– Gater og torg må vere offentlege

– Offentleg byrom er eit grunnleggande og berande prinsipp for eit demokrati, seier instituttleiar for arkitektur og designhøgskulen i Oslo, Marianne Skjulhaug.

Ho meiner det er heilt avgjerande at gater og torg vert offentlege om kjøpesentera skal verta til levande byar.

– Ein kan førestille seg at visse typar politiske demonstrasjonar ikkje blir tillaten av eit kjøpesenter. Det kan og hende at ein vurderarar då at visse grupper i samfunnet ikkje er fremmande for næringsinteressa, til dømes tiggarar, seier Skjulhaug.

– Dempa konfliktnivå

– Vil dykk sleppe til demonstrasjonar som til dømes er kritiske til dei som driv næringa dekan?

– Ein kan ikkje berre stille seg opp, men det må vere ein dialog i forkant. Eg trur det er sunt for alle partar, for då vil det bli dempa konfliktnivå, seier senterdirektør Eliassen.

Siste video

Slik forbereder Bergen Filharmoniske Orkester seg på 30 timer Grieg live.
Programleder: Mariann Reikerås