Vil fjerne plastmatter i gresset - frykter mikroplast

BERGEN (NRK): De svarte mattene blir lagt ut for å beskytte gresset på offentlige steder. Nå fryktes mikroplastutslipp. – Dette er en kjempedårlig løsning, sier Jana Midelfart Hoff (H).

 tverrpolitisk trio mot gressarmering

FRYKTER MIKROPLAST: Randi Elisabeth Amundsen (SV), Sondre L. Båtstrand (UAV) og Jana Midelfart Hoff (H) vil ikke at kommunen skal bruke plastmatter i gresset.

Foto: Aurora Berg / NRK

På den nye lekeplassen på Skansen i Bergen står tre bystyrepolitikere. Under dem ligger svarte hullete matter over gresset. Mattene, som kalles gressarmering, skal forhindre at gresset blir ødelagt når det tråkkes på.

Slike matter blir brukt i flere kommuner, blant annet Oslo, Fredrikstad og Tromsø.

Det er tredje gangen politikerne fra opposisjonen prøver å stoppe Bergen kommune i å bruke materialer som kan spre mikroplast.

– Kilder til mikroplast dukker opp hele tiden, til tross for at vi har gjort kommunen oppmerksom på problemene med kunstgressbaner og fallunderlag i barnehager. Hver gang vi problematiserer ett bruksområde, så dukker det opp et annet, sier Hoff.

Slik ser gummimattene ut

SVARTE MATTER: Slik ser gummimattene som brukes til gressarmering ut.

Foto: Aurora Berg / Nrk

– Det er viktig at Bergen kommune ikke bidrar til at mikroplastproblemet øker, sier Randi Elisabeth Amundsen (SV).

Sammenligner plast med asbest

Hoff tror at fremtidens generasjoner kommer til å omtale mikroplast slik man i dag omtaler asbest.

– Gummi og plast er mye brukt, men kan bli farlig når det går i oppløsning, sier hun.

Sondre Båtstrand, uavhengig politiker, viser til at mikroplasten allerede har en skadelig effekt på dyrelivet, og at flere dyr blir funnet døde med magen full av plast.

– Det er viktig å huske på at det som spres ute i naturen, til slutt ender på tallerkenen din. En undersøkelse fra Nederland viste at mikroplasten gikk rett gjennom systemet og kunne spores i menneskeavføringen, sier Hoff.

Bytter fra hardplast til gummi

Finansbyråd Håkon Pettersen (KrF) mener mattene kan brukes uten at de avgir mye mikroplast.

Byråd Håkon Pettersen

POSITIV: Finansbyråd Håkon Pettersen (KrF) mener man kan unngå store utslipp av mikroplast ved å vedlikeholde gummimattene.

Foto: Ola Henning Målsnes / Bergen Kommune

– Godt vedlikehold er viktig slik at mattene ikke går i oppløsning, sier Pettersen.

Bergen kommune har nå gått fra gressarmeringsmatter i hardplast til gummi. Det håper Pettersen minker utslipp av mikroplast.

Kan ikke utelukke mikroplastutslipp

Peter Sundt, seniorrådgiver i Mepex, har kartlagt hovedkildene til mikroplast i Norge på oppdrag for Miljødirektoratet.

– Det finnes ikke per i dag data som viser hvor mye mikroplast disse mattene avgir. Hittil har vi konsentret oss om store kilder som bildekk og fotballbaner med granulat. Samtidig kan man ikke utelukke at mattene fører til utslipp, sier Sundt.

Sundt påpeker at resultatet ikke nødvendigvis blir bedre ved å bytte ut plastmatter med gummi.

– Det er vanskelig å skille mellom hardplast og gummi siden mange produkter er laget av en blanding av ulike materialer, sier Sundt.

Peter Sundt

MIKROPLASTUTSLIPP: Mattene kan føre til mikroplast, selv om vi ikke har data på dette i dag, mener Peter Sundt.

Foto: Erling Okkenhaug

Håper på å stoppe mattene

30. januar skal saken om mattene behandles i bystyret i Bergen, og de tre byrådspolitikerne håper på et bredt flertall mot gressarmering.

– Vi vet såpass mye om mikroplast at vi ikke trenger å legge kilder til dette ut i parkene våre, sier Amundsen.