NRK Meny

Vil droppe tunnel gjennom Sandviken

Ein bybanetunnel gjennom Sandviken blir dyrt og vanskeleg å få til, meiner ekspertar som har vurdert Bybanen si ferd til Åsane. Dei konkluderer med at alternativet med tunnel vil gi den beste fordelinga av haldeplassar og gå raskare, men kostar «flesk». Det skriv BT. Kommunen skal no sende si anbefaling vidare til byrådet.