Dette kan bli verdens lengste tunnel

Statens vegvesen foreslår å bygge en 33 kilometer lang tunnel på E 16 mellom Vaksdal og Voss i Hordaland. En så lang veitunnel har aldri blitt bygget før.

Tunnel fra Vaksdal til Voss

VERDENS LENGSTE: Dersom en tunnel mellom Vaksdal og Voss blir realisert, blir det verdens lengste veitunnel.

Foto: Statens vegvesen

– Vi er klar over at vi åpner ballet for diskusjon, og normalt går vi ikke ut med planer på et så tidlig tidspunkt. Men det er verdifullt for oss at det blir en diskusjon, sier regionsjef i Statens vegvesen Helge Eidsnes.

Helge Eidsnes

FLERE FORSLAG: Den 33 kilometer lange tunnelen er et av flere forslag Statens cegvesen jobber med.

Foto: NRK

Statens vegvesen la i dag frem en rekke forslag til utbedring av E 16 mellom Arna og Voss, deriblant to tunnelforslag.

Det ene forslaget er en tunnel mellom Dale og Bulken som vil bli 25 kilometer lang, på størrelse med Lærdalstunnelen. Det andre forslaget mellom Vaksdal og Voss blir en 33 kilometer lang tunnel.

– Det blir i så fall den lengste tunnelen vi noen gang har bygget, og verdens lengste veitunnel, sier Eidsnes.

– Står sterkere sammen

Forslagene utarbeides i samarbeid med Jernbaneverket. Begge etater har fått en bestilling fra samferdselsdepartementet på å utrede nye vei- og jernbanetraseløsninger mellom Arna og Voss.

– Vi står sterkere sammen med Jernbaneverket. De har de samme utfordringene som oss, det er vanskelig å utvide dagens trase. Et godt samarbeid er nyttig for begge etater. Vi samarbeider også med kommunene, sier Eidsnes.

Eidsnes understreker at de i planleggingen både må ta lokale, regionale og nasjonale hensyn. E 16 er også stamveien mellom Bergen og Oslo.

Jobber for bedre vei

Strekningen Bergen-Voss i Hordaland er svært ulykkesutsatt. 2011 ble et rekordår der sju personer omkom i flere trafikkulykker på denne strekningen.

I 2012 har Statens vegvesen gjennomført flere kortsiktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten på strekningen Arna-Voss. Dette har så langt gitt gode resultater , men det er ikke noen god langsiktig løsning, sier regionsjefen.

– Vi må jobbe for å få en bedre vei i forhold til trafikkavvikling, standard og bedre trafikksikkerhet, sier Eidsnes.

En 33 kilometer lang tunnel mellom Vaksdal og Voss vil redusere kjøretiden med rundt 20 minutter.

I oktober legges forslaget til nye traseer fram. Det skal så ut på høring, og behandles trolig i regjeringen høsten 2014.

Video Slik er det å kjøra E16 frå Trengereid til Voss

Slik er det å kjøra E16 frå Trengereid til Voss