Vil bygge kullkraftverk

Det er fire selskaper som sammen nå søker om konsesjon for drift av kullkraftverk.

Kullkraftverk på Husnes.
Foto: NRK

Teknologiselskapet Sargas, Sør-Norge Aluminium AS, Eramet Norway AS og Tinfosgruppa har levert forhåndsmelding til NVE for et 380 MW kullkraftverk med CO2 -fangst på Husnes.

CO2-Fangstanlegg

I en pressemelding skriver konsesjonsøkerne at de tre industriselskapene idag har et årlig kraftbehov på 4,6 TWh som hovedsaklig dekkes i det åpne markedet.

Sargas har i samarbeid med svenske og finske interesser bygget sitt eget CO2 fangstanlegg.

For kort tid siden ble demonstrasjonsanlegget satt i drift på Värtan kolkraftverk, midt i Stockholm by.

Byggestart i 2009

CO2 -fangstanlegget på Husnes skal være av samme type.

I forhåndsmeldingen er byggestart planlagt til februar 2009 med en byggetid på 2-3 år.

Jan Yttredal, direktør i Søral sier til NRK Hordaland at de har god tro på en konsesjon.

- Vi har ikke sett noen hinder for en slik konsesjon forutsatt at det er snakk om rein kraft, sier Yttredal.

Men dere vil betale for rensingen selv?

- Ja, rensingen må være en del av vårt prosjekt så det har vi lagt inn.

Totalkostnadene for et kullkraftverket er beregnet til 4,5 milliarder kroner.