Vil bygge kullkraftverk

Det er fire selskaper som sammen nå søker om konsesjon for drift av kullkraftverk.

Kullkraftverk på Husnes.
Foto: NRK

Teknologiselskapet Sargas, Sør-Norge Aluminium AS, Eramet Norway AS og Tinfosgruppa har levert forhåndsmelding til NVE for et 380 MW kullkraftverk med CO2 -fangst på Husnes.

CO2-Fangstanlegg

I en pressemelding skriver konsesjonsøkerne at de tre industriselskapene idag har et årlig kraftbehov på 4,6 TWh som hovedsaklig dekkes i det åpne markedet.

Sargas har i samarbeid med svenske og finske interesser bygget sitt eget CO2 fangstanlegg.

For kort tid siden ble demonstrasjonsanlegget satt i drift på Värtan kolkraftverk, midt i Stockholm by.

Byggestart i 2009

CO2 -fangstanlegget på Husnes skal være av samme type.

I forhåndsmeldingen er byggestart planlagt til februar 2009 med en byggetid på 2-3 år.

Jan Yttredal, direktør i Søral sier til NRK Hordaland at de har god tro på en konsesjon.

- Vi har ikke sett noen hinder for en slik konsesjon forutsatt at det er snakk om rein kraft, sier Yttredal.

Men dere vil betale for rensingen selv?

- Ja, rensingen må være en del av vårt prosjekt så det har vi lagt inn.

Totalkostnadene for et kullkraftverket er beregnet til 4,5 milliarder kroner.

Siste video

Se dagens utgave av Vestlandsrevyen.
Et helikopter ble sendt opp for å ta bilder av skredfaren i fjellet.
Ole Gunnar Slåttelid dro hjem og forbi sperringene etter rasfaren i Odda.