NRK Meny
Normal

Skuleborn får tidlegare narkomane og kriminelle som næraste naboar

– Vi fryktar ungdommane våre blir ein tilgjengeleg og attraktiv marknad for narkosal, seier FAU-leiar.

Nattland skole

NATTLAND SKOLE: Medan nye Nattland oppveksttun vert bygd, går elevane på skule i dette bygget. Like ved det nye oppveksttunet bygger no kommunen bustadar for tidlegare kriminelle og rusavhengige.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Berre eit steinkast unna det nye oppveksttunet på Nattland i Bergen, vil kommunen byggje kommunale bustadar for vanskelegstilte grupper.

Det er miljøet dei dreg med seg vi er uroa for.

FAU-leiar Ragnhild Nordenborg

Det vil seie at flyktningar, folk med psykiske vanskar, tidlegare narkomane og kriminelle skal få leige seg rimeleg husvære her, som næraste nabo til oppveksttunet med barne- og ungdomsskule.

Saman med ei rekkje bebuarar og organisasjonar i området har FAU-leiar Ragnhild Nordenborg no skrive brev til sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp), der dei ber han droppe planane.

– Vi fryktar den påverknaden ei brukargruppe beståande av tidlegare kriminelle og rusmisbrukarar vil ha på våre barn og ungdommar spesielt, seier ho.

Vil ikkje ha eks-rusmisbrukarar i nabolaget

Ragnhild Nordenborg

FAU-leiar Ragnhild Nordenborg vil ikkje ha rusmisbrukarar og narkomane tett i tett med skulen på Nattland.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

FAU ved Nattland skole har bede om eit møte med sosialbyråden i Bergen. Dei vil be om at kommunen gjer om vedtaket, og plasserer andre brukargrupper i dei kommunale bustadane.

– Vi veit at risikoen for tilbakefall er stor i desse gruppene, og ønskjer at kommunen plasserer andre brukargrupper her. Dette har gitt både barn og vaksne ei kjensle av å ikkje vere trygge, seier Nordenborg.

– Det er jo ikkje sikkert at dei som kjem inn i desse kommunale bustadane vil selje narkotika til barna våre, men det er det miljøet dei dreg med seg vi er uroa for.

– Me har god erfaring med dette

Eiler Macody Lund

FORSTÅR DEI ER UROA: – Men vi har gjort dette mange gonger før, og har god erfaring med å busette alle typar menneske som har behov for kommunale bustadar, seier sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp).

Foto: Magnus Aamo Holte / NRK

Når bygget i Merkurveien i Bergen står klart i slutten av 2016, vil det huse elleve nye kommunale leilegheiter. Sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) seier han godt kan forstå at naboar og FAU ved Nattland skule er uroa.

– Eg forstår det veldig godt, fordi dei veit i grunn ikkje kva type menneske som kjem til å flytte inn der. Frykt for det ukjente er vanleg hos alle. Når ein ikkje veit kva som kjem har ein god grunn til å vere nervøs, og spesielt dei som har barn som går på skulen.

– Men vi har gjort dette mange gonger før, og har god erfaring med å busette alle typar menneske som har behov for kommunale bustadar. Vår erfaring er at naboar brukar å bli roa etter kvart, seier Lund.

Det vil ikkje bli etablert eit oppfølgingsapparat i bygget, men bebuarane som skal inn i dei kommunale bustadane vil få buoppfølging frå kommunen. Opplever naboane gjentatte problem med bebuarar i dei kommunale bustadane, kan dei bli flytta til ein anna stad, forsikrar byråden.

Vil spreie dei kommunale bustadane

I Bergen kommune har ein i dag ei opphoping av kommunale bustadar i enkelte område som Nygård, Slettebakken og Årstad.

Både naboar og dei som har barn på skulen kan vere heilt trygge på at dette går bra.

Sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp)

– Dette er ein politikk vi ikkje ønskjer å halde fram med. Vi vil flytte bebuarar rundt om i heile byen. Vi er også avhengige av dei tomtene som er tilgjengelege, og det er ikkje så mange av dei, seier byråden.

FAU-leiar ved Nattland skole, Ragnhild Nordenborg, reagerer også på at kommunen verken har informert naboar eller FAU om kven som kjem til å flytte inn i bustadane like ved skulen, og kva oppfølging dei skal få.

Macody Lund seier kommunen vil kalle inn til eit informasjonsmøte like over jul.

– Både naboar, og dei som har barn på skulen, kan vere heilt trygge på at dette går bra, for dette har me lang og god erfaring med, seier han.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Lervik
Forsvaret detonerte håndgranaten som onsdag ble funnet på parkeringsplassen ved legevakten.