Vil avvikla akuttberedskapen i Odda

Helse Fonna tilrår å avvikla akuttberedskapen ved Odda sjukehus. Det skriv Hardanger Folkeblad. Administrerande direktør Olav Klausen tilrår at akuttkirurgisk vaktfunksjon og traumemottak blir avvikla og at det vert utarbeidd tiltak i samarbeid med medarbeidarar og deira organisasjonar.

Olav Klausen
Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK