VIKAFJELLET OPNAR:

Det er venta at riksveg 13 over Vikafjellet vert opna att klokka 15.00 i dag. Det har vore stengt på fjellovergangen i dag grunna fare for ras.