Vet ikke hvor hardt Bergen rammes

Det er ennå uvisst hvor hardt kuttene i Avinor rammer de ansatte på Bergen lufthavn Flesland. Avinor kutter 80 årsverk i stab- og støttefunksjoner – Dess større lufthavnen er, dess større er stab- og støttefunksjonsmiljøet. Det er derfor sannsynlig at det kommer kutt på Flesland, sier kommunikasjonssjef i Avinor konsern, Gurli Høg Ulverud.