Vestlandsrevyen torsdag

Ras og unntakstilstand i Odda er den viktigste saken i Vestlandsrevyen i dag. Se direkte her.