Vestlandsrevyen direkte kl. 18.45

Programleder er Øyvor Bakke.

Progamleder Øyvor Bakke