Vestlandsrevyen direkte - kl. 18.50

Nyheter fra Hordaland og Sogn og Fjordane