Vestlandsrevyen 28. februar 20.55

NRK er direkte inne frå Åsane. Stort straumbrot i sprengkulda.

Programleiar: Jan Børge Leirvik