Vestland får flere ledere: – Skal ikke bruke mer på ledelse enn nødvendig

Nesten alle andre steder kuttes antall lederstillinger når fylker blir slått sammen. Vestland øker dem med 23 prosent.

Jenny Følling og Anne Gine Hestetun fylkesvåpen

LEDES FRA TRE STEDER: Fylkesordførerne Anne Gine Hestetun (Hordaland) og Jenny Følling (Sogn og Fjordane) med det nye fylkesvåpenet. Det nye fylket skal ledes fra Bergen. Og Førde. Og Leikanger.

Foto: Eivind Fondenes / NRK

– Jeg har vært opptatt av å ha en toppledergruppe som ikke er for stor, og at det ikke skal brukes mer ressurser på ledelse enn det som strengt tatt er nødvendig, sier påtroppende rådmann i Innlandet fylkeskommune, Tron Ole Bamrud, som er prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland.

Kutter tross nye oppgaver

De to fylkene har i dag tilsammen 25 toppledere. De blir redusert til åtte fra 1. januar. Totalt, inkludert mellomledere, skal antall lederstillinger ned med 15 prosent.

– På den måten kan vi bruke ressursene nærmere oppgaveløsningen, sier Bamrud.

Tron Ole Bamrud

HAR KLART Å KUTTE: Tron Ole Bamrud kutter lederstillingene i Innlandet fylke med 15 prosent sammenliknet med det Hedmark og Oppland har i dag.

Foto: Andrè Strand, Akershus fylkeskommune

Troms og Finnmark har besluttet å ha åtte til ti færre ledere enn dagens 38.

– Vi trenger færre ledere når vi får den nye organisasjonskulturen på plass, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms.

De klarer å redusere antal ledere selv med nye oppgaver som kommer ved at fylkene overtar ansvaret for fylkesveiene, noe som tidligere lå under Statens Vegvesen.

Oppretter 20 nye vei-ledere

Nye Vestland fylke har klart å trimme bort én eneste ledertittel, fra 81 til 80, men oppretter til gjengjeld 20 nye lederstillinger for å håndtere fylkesvei-ansvaret. Det gir en økning på 23 prosent.

Selv giganten Viken (Akershus, Buskerud og Østfold) er ikke i nærheten. Der fører nye oppgaver og ny struktur til 12 nye ledere, som gir en økning på ti prosent.

Antall ledere før og etter fylkessammenslåing

Fylke

Toppledere før/etter

Endring

Alle ledere før/etter

Endring totalt

Agder

12/9

- 3 (-25%)

41/36

-5 (-12%)

Innlandet

24/8

-16 (-66%)

?/73

? (-15%)

Telemark/Vestfold

14/9

-5 (-36%)

59/40

-19 (-32%)

Troms/Finnmark

19/11

-8 (-42%)

38/29

-9 (-24%)

Vestland

16/8

-8 (-50%)

81/100

+19 (+23%)

Viken

24/8

-16 (-66%)

126/138

+12 (+10%)

Totaltallene for fylkene er ikke direkte sammenlignbare, pga. ulike organisasjonsmodeller og ulikt antall ledernivå i statistikkene, men tallene for hvert fylke viser reelle endringer.

Søviknes roper på kostnadskutt

Frp-nestleder og ordfører i Os, Terje Søviknes, uttrykte onsdag stor bekymring for økonomien i det nye vestlandsfylket.

Han mener tallet på ledere må reduseres kraftig og er lite forenelig med prognoser som tilsier årlige kutt på 100 millioner kroner de neste fire årene.

– Dette er en utvikling vi ikke kan ha over tid. Vi er nødt til å få ned kostnadene administrativt, sa Søviknes til NRK torsdag.

Terje Søviknes

MISNFORNØYD: Terje Søviknes mener den nye fylkeskommunen lever råflott med 100 lederstillinger.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

En vesentlig forklaring på at Vestland skal ha så mange ledere, er at fylkeskommunen skal ha hele tre administrasjonssteder: Bergen, Førde og Leikanger.

– Det sikrer at vi får fokus på hele fylkeskommunen fremover, sa fylkesrådmann i Vestland, Rune Haugsdal, som også er prosjektleder for sammenslåingen.

– Vestland er best

Haugsdal bekreftet at antall ledere skal ned gjennom naturlig avgang og fryste stillinger.

– Sammenligningen av fylkene gir ikke et riktig bilde, sier han til NRK fredag.

Selv om Vestland har størst prosentvis økning i antall ledere, avviser han at Vestland kommer dårlig ut.

Haugsdal sier det vesentlige er ledertettheten i forhold fylkeskommunens driftsbudsjett og innbyggertall, ikke hvor mye antal ledere endres i forbindelse med fylkessammenslåingen.

– For eksempel har Innlandet bare 60 % av Vestlands driftsbudsjett. Vestland får 100 ledere. Tilsvarende ledertetthet for Innlandet hadde vært 60, men de får altså 13 flere, sier Haugsdal.

Han peker også på at Hedmark og Oppland har mange flere toppledere enn de andre fylkene som slås sammen.

– Ikke nødvendigvis lurt med færrest mulig

Prosjektlederen på andre siden av Sognefjellet og Filefjell vil ikke sette seg til doms over økningen i vest.

– Det er ikke noe fasitsvar som sier at det er lurt å ha færrest mulig ledere. Dersom det fører til dårligere kontroll og styring, kan kostnadene øke. Men jeg har kommet fram til at dette er en fornuftig størrelse hos oss, sier Tron Bamrud i Innlandet fylkeskommune.