Vest Tank nekter straffskyld

De tre tiltalte i Vest Tank-saken erklærte seg ikke skyldig i Nordhordland tingrett mandag.

Eksplosjon i Sløvåg
Foto: Wilheim Benidtson / NRK

Dagleg leiar i Vest Tank Jostein Berland

TILTALT: Daglig leder, Jostein Berland

Foto: Steinar Lote / NRK
Trond Emblem, tidligere eier i Vest Tank

TILTALT: Styreformann Trond Emblem

Etter å ha vært utsatt tre ganger, startet straffesaken mot Vest Tank i Nordhordland tingrett i dag, 23. november, 2009.

Brudd på fire lover

Brudd på Forurensingsloven, brudd på Arbeidsmiljøloven, brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven og brudd på Straffeloven.

Det er en omfattende tiltale Økokrim har tatt ut mot ledelsen i Vest Tank, men så er også saken alvorlig, sier politiadvokat Tarjei Istad til NRK.

Styreformann og eier Trond Emblem, daglig leder Jostein Berland og kjemiker Karl-Jan Erstad er tiltalt for brudd på flere lover, og for å ha satt folks liv og helse i fare.

Det var 24. mai 2007, at en tank eksploderte ved anlegget i Gulen kommune. Vest Tank hadde renset svovel fra coker gasoline , og tanken eksploderte da selskapet forsøkte å fjerne avfallet som lå igjen etter rensingen.

Vest Tank hadde pumpet saltsyre inn på tanken, i et forsøk på å løse opp det svovelholdige kaustiske avfallet fra rensing av bensin.

Kjemiker Karl-Jan Erstad er kun tiltalt for å ha medvirket i syreprosjektet, som førte til selve eksplosjonen.

Liv og helse i fare

Tiltalen mot daglig leder Jostein Berland og styreformann Trond Emblem er langt mer omfattende. I tillegg til selve eksplosjonen, er de tiltalt for å ha tatt imot avfall og renset coker gasoline uten tillatelser.

De er også tiltalt for å ha oppbevart bensin på tanker som ikke var godkjent for dette, og for å ha satt de ansattes liv og helse i fare.

Trond Emblem er i tillegg tiltalt for forsikringssvindel, ved kjøp og videresalg av nye tanker. Advokat Per Magne Kristiansen, sier imidlertid at Emblem er uskyldig.

Les hele tiltalen mot Vest Tank her.

Heller ikke de to andre tiltalte vil erkjenne skyld i saken som starter i dag. 89 personer er innkalt som vitner, og det er satt av seks uker til rettssaken.

LES OGSÅ: NRK-journalist Synnøve Bakke skal vitne i rettssaken

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.