– Politiet bryter menneskerettighetene

Vest politidistrikt har måttet nedprioritere å behandle saker som skal til retten. Enkelte har ventet opptil tre år fra anmeldelse til dom.

Politihuset i Bergen

KRITIKK: Bergenspolitiet har fått mye kritikk i lys av narkovarselet i Vest politidistrikt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

I den såkalte varslersaken kom det frem at politiet i Bergen har nedprioritert narkotikasaker i en årrekke. Men ressursmangelen har også gått utover andre type saker.

Advokat Vegard Austgulen har på kort tid forsvart to mennesker, der begge måtte vente tre år fra de ble anmeldt til de ble dømt.

– Hvis én person blir sittende og vente i tre år på å få opp en sak, så er det et stort problem, sier Austgulen.

Ventet tre år

En av klientene til Austgulen er en mann i 50-årene som nylig ble dømt for vold mot datteren. Saken ble anmeldt i 2013, og lå 18 måneder hos politiet uten at noe skjedde. Nå er den anket til lagmannsretten.

Dette førte til at mannen mistet jobben sin og at han har blitt syk på grunn av ventetiden, hevder advokaten.

– En sykdom han har hatt blusset opp som følge av ventetiden. Ventetiden har medført at han går og venter på en rettskraftig avgjørelse og har, sagt litt enkelt, satt livet sitt på vent, sier Austgulen.

Saken er anket til lagmannsretten.

LES OGSÅ: Ingen oversikt over strafferabatt etter politisommel

Den andre av Austgulens klienter ble dømt for befatning med 400 gram amfetamin. Denne saken lå tre år hos politiet.

– Av de tre årene var det cirka 18 måneder som var uforklarlige, sier Austgulen.

Bryter loven og gir strafferabatt

Domstolene har i begge sakene slått fast at den lange ventetiden er brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Derfor fikk begge betydelig redusert straff.

– Lang saksbehandlingstid er negativt både for kvaliteten på saker og opplevelsene til de som er involvert, sier Gunnar Fløystad, leder for retts- og påtaleenheten i Vest politidistrikt.

Gunnar Fløystad

ERKJENNER PROBLEM: Leder for retts- og påtaleenheten i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Fløystad erkjenner at politidistriktet har hatt et problem, men hevder at de jobber med å komme til bunns i bunken av gamle saker.

– Bare siden mai har vi redusert antallet gamle saker med tusen, så vi er veldig godt i gang med å redusere det problemet vi har hatt, sier han.

Lider av ventetiden

Advokat mener at hans klienter bare er eksempler blant mange.

– Jeg kan ikke vite hvor stort problemet er, men jeg tror problemet er altfor stort, sier han.

Den ene av klientene hans sliter stadig som følge av ventetiden, forteller han.

– Med han som er anklaget for familievold, så opplever jeg at han har det tungt fortsatt. Når det gjelder han med narkotika, så opplever jeg at han har klart å rette opp i livet og fått sin sjanse, så skal han ut og sone, sier Austgulen.