Venstre garanterer bybaneutbygging: Vil la irriterte bilister i kø se bussene suse forbi

Mens de store partiene vingler, ønsker Venstre å stå fram som en tydelig bybanegarantist i valgkampen. Planen for å sikre kjapp utbygging inkluderer sinte bilister i kø.

Bybanen i åpen løsning ved NHH - illustrasjon

HER KOMMER BANEN: Grafikken viser den planlagte bybanetraseen ved Handelshøyskolen i Ytre Sandviken i Bergen.

Foto: Mats Andersen

Striden rundt Bybanen i Bergen har ført til byrådsoppløsning og interne splittelser i partiene som har sittet med makten. Nå seiler igjen Bybanen opp som en av de viktigste sakene foran høstens kommunevalg.

Byråd for sosial, bolig og inkludering, Per-Arne Hvidsten Larsen (V) foreslår nå å starte utbyggingen av Bybanen til Åsane uavhengig av prosessen med forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg.

Venstre mener sambygging kan gi en besparelse på tre år.

Godtar trafikkork

Byråden erkjenner at bieffekten vil bli trafikkork, men mener det kan godtas dersom bybaneutbyggingen kan starte raskere opp enn planlagt.

Han tror noe av køproblemene kan løses gjennom å bygge egne kollektivfelt i begge retninger.

– De som da sitter i kork vil se at bussen suser forbi i kollektivfeltene. Det tror vi vil få fortgang i overgang til kollektivtrafikk, sier Venstre-politikeren.

Planen forutsetter at strekket mellom Sandviken sykehus og NHH blir bygget ut helt til sist. Her vil det ikke være mulig å bygge bane og samtidig ha bilvei med eget kollektivfelt i hver retning.

Per-Arne Hvidsten Larsen i bergen bystyre april 2019

UTÅLMODIG: Byråd for sosial, bolig og inkludering, Per-Arne Hvidsten Larsen (V), vil ikke vente på Fløyfjellstunnelen før bybaneutbyggingen til Åsane kommer i gang.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Skal gå over Bryggen

I januar i fjor vedtok Bystyret i Bergen traseen for bybanen gjennom Ytre Sandviken med forlenget fløyfjellstunnel fra Sandviken til Eidsvåg.

I 2016 gikk flertallet i bystyret bestående av Ap, SV, KrF, og Venstre inn for å legge Bybanen i skinner over Bryggen. Det til tross for at Arbeiderpartiet hadde lovet velgerne å lage en bymiljøtunnel for å verne bebyggelsen.

Tidligere byrådsleder Monica Mæland (H) var tilhenger av å legge Bybanen over Bryggen, men partiet har senere snudd i saken og varslet senest i februar omkamp om bystyrets vedtak.

Vil ikke endre på rekkefølgen

Byråd for byutvikling i Bergen, Rune Bakervik (Ap), deler Venstres ønske om å få i gang arbeidet med bybanen til Åsane så fort som mulig.

Bakervik står likevel fast på at Fløyfjellstunnelen må forlenges først.

– Arbeiderpartiet står fast på den løsningen som et stort flertall i Bystyret har vedtatt, men utålmodigheten til Venstre har jeg stor forståelse for, sier Bakervik.

Rune Bakervik

TUNNEL FØRST: Byråd for byutvikling, Rune Bakervik (AP), vil ikke gjøre om på rekkefølgen som bystyret allerede har vedtatt.

Foto: SIMON SKJELVIK BRANDSETH / NRK


– Oppskrift på kø og kaos

Etter valget kan Venstre havne på vippen og være med på å avgjøre hvem som får byrådsmakten i Bergen.

Høyre har tatt til orde for å flytte bybanen til Åsane bak i køen, og vil prioritere utbyggingen til Fyllingsdalen først.

Bystyremedlem Charlotte Spurkeland (H) mener Venstres forslag virker lite gjennomtenkt.

– Jeg tror dette er en oppskrift på kø, kork og kaos for folk som bor i Åsane og Nordhordland. Vi vet at disse har nok køer å stå i fra før, sier Spurkeland.

Hun stiller videre spørsmål ved finansieringen av Åsane-banen. Prosjektet skal delvis finansieres med midler fra bypakken for Bergen, altså gjennom bompenger.

Illustrasjon: Bybanen ved NHH

FRIGJØRES: Hoveddelen av trafikken fra dagens firefelts motorvei i Ytre Sandviken skal flyttes inn i Fløyfjellstunnelen for å frigjøre plass til bybantraseeen.

Foto: Illustrasjon: Mats Andersen

Frir til staten

Byutviklingsbyråden bekrefter at det jobbes med å få flere statlige bevilgninger over Nasjonal Transportplan (NTP) til Åsane-banen.

Byggingen av Bybanen til Åsane skal etter planen være ferdigstilt i 2031.