Veit ikkje korleis lekkasje oppstod

Statoil stadfestar at dei er i ferd med å stenga ned deler av oljeraffinerianlegget på Mongstad. – Me evakuerer alt personell som ikkje har ei rolle i beredskap, seier pressekontakt Elin A. Isaksen. Dei veit førebels ikkje korleis lekkasjen oppstod.