Veit ikkje brannårsak

Dagleg leiar Ole Johannes Støle i SIM fortel at dei ikkje veit årsaka til at det byrja brenna i deponiet ved Svartasmåget på Fitjar. Dei jobbar no med å sikra at brannen ikkje blussar opp igjen.