Oversvømmelse i Helldalen
Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK