Vegvesenet droppet å evaluere veiprosjekt fordi de involverte ble pensjonister

Lars Mjøs fant 19 feil og mangler ved den etterlengtede veiutbedringen på Hosanger. Da han ba Vegvesenet om en forklaring, fikk han ikke svaret han håpet på.

Vei Hosanger Lars Mjøs

STORE INNGREP: Lars Mjøs på Hosanger er fornøyd med at Osterøy-bygden fikk ny vei. Men han mener inngrepene har blitt i overkant store, og spurte Vegvesenet om hvorfor. Det fikk han ikke svar på.

Foto: Privat

– Jeg ble litt overrasket, for å si det sånn. Jeg trodde ikke de ville svare med en slik begrunnelse, sier Lars Mjøs til NRK.

Fylkesvei 567 gjennom Hosanger på Osterøy har vært rasutsatt, smal og farlig. Derfor var innbyggerne på øyen nordøst for Bergen glade da Hordaland fylkeskommune satte av nærmere 50 millioner kroner til å utbedre deler av strekningen.

Så også innbygger Lars Mjøs. Men han reagerte på flere ting ved prosjektet, både underveis og etter at arbeidet var fullført i 2016.

Derfor gikk pensjonisten bygden rundt for å dokumentere det han mente var kritikkverdige forhold ved veiutbedringen.

I fjor høst sendte han et 28 sider langt brev til Vegvesenet med 19 feil og mangler han hadde funnet. Mjøs oppfordret dem til å evaluere prosjektet, som han omtaler som et «stort inngrep i ei lita, idyllisk bygd».

Vei Hosanger

UTBEDRING AV FV. 567: Vegvesenet har blant annet fjernet to farlige fjelloverheng. Lars Mjøs er blant annet kritisk til sikkerheten ved gjennomføringen av prosjektet.

Foto: Privat

– De involverte er pensjonerte

Vegvesenet har som rutine å utarbeide prosjektrapport med evaluering innen seks måneder etter ferdigstilling. Likevel fikk Mjøs beskjed både om at dette ikke var gjort, og at han heller ikke ville få noe utfyllende svar på sin henvendelse.

Begrunnelsen var følgende:

«Situasjonen er dessverre at ingen av dem som har vært involvert i dette prosjektet jobber i Statens vegvesen i dag bla fordi de er blitt pensjonister», skrev seksjonssjef Siri Korpelin Bernås til Mjøs i vår.

Blant de angivelige feilene underveis og i ettertid Mjøs klaget over, var:

  • Vannledningsbrudd
  • Forurensing av matjord
  • Farlig bakketopp
  • Manglende universell utforming
  • Manglende skilting
  • Manglende asfaltering

– Det er også satt ut betongblokker under et vernet naust, og ikke laget fortau på hele strekningen, sier Mjøs til NRK.

Vei Hosanger

BAKKETOPP: Mjøs reagerer på utformingen av denne bakketoppen.

Foto: Privat

Sak for politikerne

Han ble både overrasket og skuffet over svaret han fikk fra Vegvesenet.

– Det burde vært mulig å svare på en god del av spørsmålene uten for stor innsats, sier Mjøs.

Han mener Vegvesenet burde ha interesse av å lære av feilene, for å unngå gjentakelse.

Nå havner saken på Hordaland-politikernes bord. Kontrollutvalget har bedt administrasjonen svare på hva fylkeskommunen eventuelt vil gjøre i saken.

– Vi har akkurat fått en bestilling på dette, og kommer til å lage et notat, sier samferdselsdirektør Håkon Rasmussen.

Vei Hosanger

MATJORD: Ifølge Mjøs ble store arealer med matjord dekket til.

Foto: Privat

Vegvesenet beklager

Seksjonssjef Siri Korpelin Bernås i Statens vegvesen medgir at prosjektet skulle vært evaluert for lenge siden.

– Jeg ser at det må ha vært skuffende for Mjøs å få en slik respons. Det beklager vi, sier Bernås.

Nå lover hun imidlertid den driftige Hosanger-innbyggeren en snarlig tilbakemelding.

– Vi er takknemlige for engasjementet. Vi har nå startet arbeidet med å svare og forventer at det vil skje før sommerferien, sier Bernås.

Lars Mjøs, Hosanger

KRITISK: Et «stort inngrep i ei lita, idyllisk bygd», kaller Lars Mjøs Vegvesenets arbeid på Hosanger.

Foto: Privat