NRK Meny
Normal

Vegrer seg for å be jordmødrene om hjelp etter fødselen

KVINNEKLINIKKEN I BERGEN (NRK): – Vi er urolige for sommeren, sier jordmortillitsvalgt. – Det kommer til å sitte litt lenger inne å dra i snoren for å få hjelp, sier den vordende moren Christina Birkeland.

Kristina og Øystein Birkeland

SKAL FØDE PÅ KVINNEKLINIKKEN: – Jeg vil nok kanskje be om litt mindre hjelp enn det jeg kjenner jeg har behov for, sier Christina Nordhagen Birkeland, som sammen med ektemannen Øystein venter sitt andre barn midt i juni.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

– Jeg synes det er et varselsignal når de ansatte går ut i media og uttrykker bekymring, sier Christina Nordhagen Birkeland.

NRK treffer henne og ektemannen Øystein utenfor Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. De venter sitt andre barn, og har vært til kontroll.

Etter bråk mellom ledelsen og de ansatte, og advarsler til vordende mødre om å ikke føde i helgene, er samboerparet litt usikre på hvordan de vil bli tatt imot når familiens siste tilskudd vil ut.

De ansatte kommer sikkert til å løpe det de er gode for, men de må jo prioritere det som er mest alvorlig.

Christina Nordhagen Birkeland

Årets sommerbemanning kan ifølge jordmorforeningen bli like lav som i helgene. Birkeland har termin 16. juni.

– Jeg får satse på at jeg føder før ferien starter, sier hun.

– Mange ansatte gruer seg

Torsdag hadde Helse Bergen styremøte. Der diskuterte de situasjonen på Kvinneklinikken, etter bekymringsmeldingene fra de ansatte.

Tidligere i år ble 19 årsverk kuttet, og flere fødestuer har blitt holdt stengt. Nå frykter de ansatte for sommeren, der fødselstallene øker.

– Driften i helgene er nå tatt så mye ned at vi har måttet stenge åtte av 16 fødestuer. Slik bemanningslistene ser ut, kan det bli slik hele sommeren også. Vi er alltid urolige før sommeren, men i år er uroen ekstra stor på grunn av nedbemanningen. Mange ansatte gruer seg, sier Kari Aarø, foretakstillitsvalgt ved Kvinneklinikken i Den norske jordmorforening.

Kari Aarø

FØDENDE MÅ RASKT UT: – Mange som føder i sommer blir nok bedt om og oppfordret til å reise hjem etter 24 timer, sier Kari Aarø, foretakstillitsvalgt ved Kvinneklinikken i Den norske jordmorforening.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Rapport fra ledelsen: Har større jordmortetthet

I februar ble fylkeslegen bedt av jordmorforeningen, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet om å vurdere om tilbudet ved Kvinneklinikken var forsvarlig med tanke på antall ansatte det var planlagt med i 2016.

Fylkeslegens konklusjon er ventet før sommeren. I mellomtiden har styret bedt sykehusledelsen svare på bekymringene.

Konklusjonen fra ledelsen er at forholdene ved Kvinneklinikken ikke avviker fra forholdene ved tilsvarende avdelinger ved andre norske sykehus. Haukeland har større jordmortetthet, men kortere liggetid.

Ledelsens redegjørelse ble i torsdagens styremøte tatt opp som orienteringssak, uten noen videre debatt.

– Har tillit til administrasjonen

I lys av de ansattes bemanningsbekymringer vekket det riktig nok litt oppsikt da administrerende direktør Eivind Hansen fortalte styret at Kvinneklinikken lå an til et overskudd på to millioner kroner, men det er sannsynlig at høysesongen i sommer vil gjøre beslag på det meste av disse midlene.

Styremedlem Anne-Margrete Bollmann var blant dem som i styremøtet ba Hansen ta de ansattes bekymringer på alvor. Det har hun inntrykk av blir gjort.

– Jeg har tillit til at administrasjonen jobber videre med denne saken, og er opptatt av at Kvinneklinikken skal være utstillingsvindu for Haukeland, sier Bollmann.

Bjørn Pollestad og Anna-Margrete Bollmann

HAR TILLIT TIL LEDELSEN: Styremedlem Anne-Margrete Bollmann.

Foto: Knut Arne Oseid

– Går ut over den enkelte ansatte

Fagforeningene er imidlertid ikke beroliget over redegjørelsen fra ledelsen. De regner jordmortettheten på en annen måte, og mener ledelsens presentasjon gir et galt bilde.

Fødende kan ikke vente å få familierom, og kan bli kastet raskt ut av en fødestue fordi en ny kvinne trenger plassen.

Kari Aarø, tillitsvalgt ved Kvinneklinikken

– Det er vanskelig å sammenligne med andre sykehus, fordi vi har en annen måte å drifte på, med kortere liggetid, større poliklinisk drift, og «jordmor hjem»-tilbud. Vi har vært i mange møter med ledelsen, og opplever at vi har veldig ulik forståelse av situasjonen. Vi er spesielt skuffet over at de ikke tar inn over seg at dette går ut over arbeidsmiljøet og den enkelte ansatte, sier jordmortillitsvalgt Aarø.

Tidligere i år ble det satt av fem millioner ekstra til Kvinneklinikken, som har et totalbudsjett på vel 300 millioner kroner.

– De fem millionene har ikke gitt flere på vakt, ifølge Aarø.

– Kvinner kan bli kastet raskt ut av fødestuen

«Jordmor hjem»-tilbudet er nå stengt for sommeren. Det ble holdt åpent i fjor. Aarø mener stengingen vil øke presset på Kvinneklinikken ytterligere i sommer.

– Barseltiden vil lide spesielt under at vi er såpass nedbemannet. Fødende kan ikke vente å få familierom, og kan bli kastet raskt ut av en fødestue fordi en ny kvinne trenger plassen. Vi ønsker normalt at de skal få være der i minst to timer, for amming og tilknytning med barnet, og for å være sammen som familie, sier Aarø.

Hun sier bemanningssituasjonen gjør at enkelte fødende blir bedt om å vente lenger hjemme før fødselen enn normalt, og at de ansatte har flere eksempler på at fødende kvinner har vært lenge alene i «aktiv fase».

– Jordmoren har ikke tid til å være til stede

– Jordmoren har ikke tid til å være til stede, fordi hun har hatt ansvar for andre fødende samtidig. Vi prioriterer akutte ting, så da må vi gjerne løpe fra en fødestue til en annen om det går en alarm, sier Aarø.

Det mangler veldig mange jordmødre til driften i sommer.

Kari Aarø, tillitsvalgt ved Kvinneklinikken

Situasjonen er ifølge de tillitsvalgte svært krevende for de ansatte, og har ført til økt sykefravær. Flere erfarne jordmødre skal nå være i ferd med å slutte. Bekymringen er ekstra stor før sommeren.

– Det mangler veldig mange jordmødre til driften i sommer. Ledelsen undersøker nå om de kan dekke det inn ved å gi deltidsansatte større stillingsprosenter, og få de faste til å ta ekstravakter, men det ser ut til å bli vanskelig. Mange som føder i sommer blir nok bedt om og oppfordret til å reise hjem etter 24 timer, sier Aarø.

Lover flere ansatte i juni

Inger johanne Garnes

Inger Johanne Garnes

Foto: Helse Bergen

Klinikkdirektør Inger Johanne Garnes ved Kvinneklinikken underslår ikke at de siste månedenes uenigheter med fagforeningene har vært vanskelige.

– Samarbeidet har vært krevende. Det skal vi ikke legge skjul på. Samtidig kommer flere og flere tiltak på plass. Etter hvert håper vi at de skal oppleve at trykket letter, sier Garnes.

Hun viser til at de har høyere jordmortetthet enn andre steder, og at det er satt av fem millioner kroner ekstra på budsjettet. De pengene vil gi flere ansatte, lover direktøren.

– De blir brukt til å styrke jordmorbemanningen. I løpet av juni har vi alle på plass, sier Garnes.

– Det er trygt å føde i sommer

Hun opplyser at bortfallet av «Jordmor hjem»-tilbudet i sommer vil bli kompensert av et forsterket tilbud ved poliklinikken, og bekrefter at bemanningen blant annet vil bli løst med ekstravakter for de ansatte.

Vi setter i verk flere tiltak som skal bidra til at tilbudet blir godt både for de fødende og barselkvinnene.

Inger Johanne Garnes, Klinikkdirektør

– Vi har håndtert sommermånedene i veldig mange år her på huset, og vi skal få på plass gode ordninger. Jeg forstår godt at de ansatte er bekymret, for vi vet at sommeravviklingen er krevende. Vi er opptatt av arbeidsmiljøet til de ansatte, og setter i verk flere tiltak som skal bidra til at tilbudet blir godt både for de fødende og barselkvinnene, sier Garnes.

Hun sier driften blir forsvarlig i månedene som kommer, og at klinikken fortsatt vil ha mange barseltilbud.

– Jeg vil formidle at det er trygt å føde på Kvinneklinikken også i sommer, sier Garnes.

Kari Aarø

KONTROLL: Christina og Øystein Birkeland har vært på kontroll på Kvinneklinikken. De er ikke bekymret for selve fødselen, men for tiden etterpå.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

– Vil nok kanskje be om mindre hjelp

Christina og Øystein Birkeland er ikke bekymret for selve fødselen, men tiden etterpå.

– Vi bor nært sykehuset, og er ikke redd for ikke å komme frem i tide. Men tiden etter fødselen bekymrer oss litt, sier Øystein.

– De ansatte kommer sikkert til å løpe det de er gode for, men de må jo prioritere det som er mest alvorlig. Og etter en fødsel kommer jeg nok ikke like høyt opp på listen. Jeg vil nok kanskje be om litt mindre hjelp enn det jeg kjenner jeg har behov for, og det kommer til å sitte litt lenger inne å dra i snoren for å få hjelp, sier Christina Nordhagen Birkeland.

Siste video

I minst 50 km/t kjører brøytebilen på en gangvei ved E39 som brukes som skolevei.
Programleder: Mariann Reikerås
Programleder: Mariann Reikerås