VEGEN STENGD PÅ GRUNN AV FLAUM:

Fylkesveg 345 mellom Modalen og Steinsland er stengd på grunn av flaum. Det er førebels ikkje kjent når vegen opnar att.