Vasslekkasje på Åsane senter

Brannvesenet rykker ut til ei vasslekkasje på Åsane senter. Det skal vere snakk om ei større lekkasje på sprinklaranlegget i ein butikk i det gamle IKEA-bygget. – Om lag 100 kvadratmeter er råka, og vi jobbar no med å stengje ned anlegget. Det er for tidleg å sei kor store konsekvensar dette får, men vi har ein brannbil på staden, og det er også sendt restverdiredningsbil, fortel Ole Jakob Hartvigsen hjå Brannvakta.

Lekkasje på Rusta
Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK