Vassledningen er frå 1893

Bergen Vann veit framleis ikkje omfanget av vasslekkasjen i Sandviken. Arbeidet med å grava leidningen opp startar i løpet av morgonen. – Røyret er frå 1893. Me har ein del problem med desse i Bergen, seier fagleiar Frode Henne i Bergen Vann.